Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen zoekt bezoekboerderijen voor het netwerk Beleef de boerderij

Het netwerk Beleef de boerderij wordt hervormd en neemt een nieuwe start op 1 september 2020. De Provincie Oost-Vlaanderen gaat daarom op zoek naar bezoekboerderijen voor haar netwerk.

Land- en tuinbouwers kunnen zich tot 1 april 2020 kandidaat stellen om deel uit te maken van het netwerk en klassen en groepen te ontvangen op hun bedrijf. 

“Oost-Vlaanderen is op zoek naar actieve land- en tuinbouwers die klassen en groepen willen ontvangen.
Wij willen de moderne land- en tuinbouw in al zijn facetten tonen aan het grote publiek.
Op die manier willen wij het draagvlak voor de land- en tuinbouw verhogen in onze provincie”.

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

Wie zich kandidaat wil stellen als bezoekboerderij, vult het formulier op www.beleefdeboerderij.be in. De Provincie neemt nadien contact met je op.

Wil je als bedrijf, bij de start van het schooljaar 2020-2021, lid zijn van het netwerk, dan moet je je kandidaat stellen voor 1 april 2020.

Leidraad voor land- en tuinbouwers

De leidraad voor land- en tuinbouwers bundelt alle informatie over het netwerk, o.a hoe kan je je aansluiten, voor welke waarden staat het netwerk, wat biedt de Provincie … De kwaliteitsrichtlijnen vertalen wat we van de bezoekboerderij verwachten op vlak van veiligheid, verzekering, educatief aanbod & communicatie.

Later volgt een groeiwijzer met o.a. nuttige tips en inspiratiefiches voor land- en tuinbouwers. De leidraad en de groeiwijzer worden in een groeimap gebundeld.

Wat is het netwerk Beleef de boederij?

Beleef de boerderij is een netwerk van actieve land- en tuinbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen die kinderen en volwassenen laten kennis maken met de hedendaagse land- en tuinbouw. Het netwerk Beleef de boerderij wil belevingsvolle, kwaliteitsvolle en veilige, educatieve boerderijbezoeken aanbieden.

Het netwerk wil het imago van de land- en tuinbouw versterken en boer en burger dichter bij elkaar brengen.

Het netwerk is opgericht door de Provincie Oost-Vlaanderen die het coördineert, begeleidt en verbindt. Naast coaching en advies zet de Provincie ook in op vormingen en educatieve activiteiten.

Vernieuwd netwerk

De Provincie blijft inzetten op belevingsvolle, kwaliteitsvolle en veilige, educatieve boerderijbezoeken.

De bestaande netwerken Beleef de boerderij en De Wereld van Pierlepein worden 1 netwerk. De naam Beleef de boerderij blijft behouden.

Een aangepaste communicatiestijl voor Beleef de boerderij zal bij de lancering voor een nieuw jasje zorgen.

Subsidies landbouweducatie

Oost-Vlaamse klassen, die een bezoek brengen aan een bedrijf van het netwerk Beleef de boerderij, kunnen een subsidie aanvragen bij de Provincie.

Meer info vind je op www.beleefdeboerderij.be

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent