Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen zet succesverhaal Energieambassadeurs verder met derde oproep

Gemeenten, scholen, organisaties, bedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met een concreet project dat de CO2-uitstoot naar beneden haalt, kunnen een subsidie tot 20 000 EUR aanvragen als Energieambassadeur. 

Deze subsidie kadert in de ambitie van de Provincie Oost-Vlaanderen om klimaatgezond te worden tegen 2050 en sluit naadloos aan bij de uitdaging uit het provinciaal klimaatactieplan om tegen 2020 de duurzame energietransitie naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen te versnellen.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie: “Vorig jaar kregen 15 verschillende projecten een subsidie. Deze projecten zijn heel divers: zo hebben we een project rond duurzaam toerisme, een project dat inzet op energiebesparing en -educatie in scholen en een project waar burgers kunnen meedoen aan een klimaatwedstrijd door aan de slag te gaan met een tool waarmee ze hun eigen verbruik monitoren. Heb je zelf een concreet idee, twijfel dan niet om een subsidie aan te vragen.”

Wil je een project indienen? Neem contact op met de dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling. Zij geven graag feedback op jouw voorstel! Indienen voor 1 april 2019.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Energie
Saskia Van der Stricht dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Anneleen Demey dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Energie
Saskia Van der Stricht dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Anneleen Demey dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent