Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen zet in op veiligheid tijdens boerderijbezoeken

De Provincie draagt veiligheid hoog in het vaandel, ook bij boerderijbezoeken.

De boerderij (of de serre) is een leuke leeromgeving voor jong en oud. Er schuilen echter ook gevaren: rijdende tractoren, mestputten, werkende machines, dieren, enzovoort.

“Daarom informeren we de bezoekboerderijen en bieden hen veiligheidspictogrammen aan. Die krijgen vast een bijzondere plaats op de boerderij. Pictogrammen bleken de beste manier om bezoekers te wijzen op de gevaren op de boerderij.”, aldus gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid.

De Provincie bracht de bezoekboerderijen van ‘Beleef de Boerderij’ op 12 november samen voor het jaarlijks netwerk- en infomoment. Dit jaar draaide alles rond het thema veiligheid.

Lut en Marc van bezoekboerderij Ter Paddepoele beamen het belang van preventie en aandacht voor ongevallen. Ze zijn dan ook tevreden met de pictogrammen die de Provincie hen aanbiedt. Bij elke rondleiding zullen deze steevast worden gebruikt. Veiligheid moet een prioriteit zijn én blijven. Bekijk het filmpje veiligheid op bezoekboerderijen en kom meer te weten over de Provinciale aanpak.

Aansluiten bij het netwerk Beleef de Boerderij

Het netwerk Beleef de Boerderij bundelt actieve Oost-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, die hun bedrijf openstellen voor bezoekers. 

Wil je aansluiten bij het netwerk? Mail dan naar landbouweducatie@oost-vlaanderen.be om een verkennende afspraak te maken.

Contacteer ons
Alexander Vercamer gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid
Alexander Vercamer gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent