Provincie Oost-Vlaanderen zet haar schouders onder bestrijding Aziatische hoornaar

In samenwerking met RATO vzw

In afwachting van een Vlaamse beheerregeling maakt de Provincie Oost-Vlaanderen dit jaar 100 000 EUR vrij voor de bestrijding van Aziatische hoornaar.

“De Provincie zal in 2023 budget uittrekken voor de bestrijding van de nesten van de Aziatische hoornaar. Deze nesten hangen hoog in de bomen, waardoor er speciaal materiaal en expertise nodig is. De bestrijding zal op het terrein door opgeleide medewerkers van Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO) vzw gebeuren vanaf de late zomer tot half november.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

“RATO vzw voert vooral rattenbestrijding uit, maar rond exotenbeheer is er ook veel kennis in huis. De voorbije twee jaar deed RATO in een klimaatfondsproject al heel wat ervaring op met de bestrijding van de nesten van Aziatische hoornaar.”

Joop Verzele, voorzitter RATO vzw 

De Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar - niet te verwarren met de Europese hoornaar - is een exotische wespensoort en vormt een bedreiging voor onze inheemse bijen. De invasieve exoot jaagt in groep op honingbijen voor de ingang van kasten. Bij een lagere aanwezigheid van honingbijen vallen ze andere inheemse bestuivers aan. Aangezien bijen belangrijke bestuivers zijn, vormen ze indirect een bedreiging voor de biodiversiteit. De Europese hoornaar, daarentegen, is een inheemse soort en vormt geen bedreiging.

De Aziatische hoornaar helemaal doen verdwijnen uit Oost-Vlaanderen zal niet meer lukken. Door beheer wordt geprobeerd om lokaal de negatieve gevolgen te verminderen en beperken.

Melden van Aziatische hoornaar

Burgers die een nest van de Aziatische hoornaar spotten, kunnen hun waarneming op de website van Vespa-Watch melden. Waarnemingen van individuele Aziatische hoornaars kan je doorgeven via de website waarnemingen.be of via de app ObsIdentify. Zo helpen burgers mee om de populatie in kaart te brengen en nesten op te sporen.

De vrijwilligers van Vespa-Watch gaan vervolgens na of het effectief om de Aziatisch hoornaar gaat en niet om een gewenste inheemse soort.

Aanpak bestrijding

Een Vlaamse coördinator zal de gevalideerde nesten toewijzen aan een bestrijder. In Oost-Vlaanderen zal dat zoveel mogelijk RATO vzw zijn. Omdat RATO vzw subsidies ontvangt van de Provincie is de bestrijding van de nesten gratis.

Aan burgers wordt uitdrukkelijk gevraagd om zelf geen bestrijdingsactie te ondernemen en dit aan professionelen over te laten. Door melding te doen via Vespa-Watch, is men er zeker van dat alle stappen correct zullen verlopen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent