Provincie Oost-Vlaanderen zet eerste stap richting nieuw provinciehuis

Provincie Oost-Vlaanderen neemt een eerste ruimte in het nieuwe provinciehuis in gebruik. Deze ruimte bevindt zich onder het voormalige paradeplein en zal plaats bieden aan de drukkerij, ICT-dienst, facilitaire balie met depotbeheer en verwerkingsruimte, het depot-, en de bibliotheek- en archiefruimte.

De eerste stap is de overbrenging van het archief uit de Pelikaanstraat. Vanuit duurzaam perspectief is gekozen om de vier kilometer aan bestaande archiefrekken te demonteren en te hergebruiken in de Leopoldskazerne.

De ontwikkeling van de site Leopoldskazerne is al enkele jaren aan de gang met de bouw van een nieuw provinciehuis, een kinderdagverblijf, een 80-tal appartementen en 10-tal woningen. Ook de werken voor het geplande JAM-hotel met ongeveer 100 kamers zijn gestart sinds augustus 2022. De appartementen aan de kant Kattenberg worden ook al geleidelijk in gebruik genomen begin 2023.

“Vandaag is de start gegeven voor de eindspurt naar de oplevering van het nieuwe provinciehuis midden 2023, samen met de nieuw aangelegde daktuin op het voormalige paradeplein. Zo willen we een fijne plek realiseren om te wonen, werken en leven. We bedanken ook graag de buurtbewoners voor hun geduld tijdens de werken.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Patrimonium

De site verandert van een zeer gesloten plek naar een open en toegankelijk nieuw groen stadsdeel voor iedereen. Daarbij staan duurzaamheid en aandacht voor modern comfort en kwaliteit centraal, met volop respect voor het (culturele) erfgoed en de historische waarde van de site.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Kristof Goethals Logistiek departement, hoofdingenieur-directeur
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Patrimonium
Kristof Goethals Logistiek departement, hoofdingenieur-directeur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent