Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen wordt partner van Smart Delta Resources

Op maandag 5 november 2018 werd in het Nederlandse Middelburg een memorandum ondertekend waarbij de Provincie Oost-Vlaanderen toetreedt tot het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources.

Deze ondertekening gebeurde in het kader van de Vlaams-Nederlandse top, een tweejaarlijks overleg tussen de minister-president van Vlaanderen, Geert Bourgeois, en de minister-president van Nederland, Mark Rutte.

Smart Delta Resources

Smart Delta Resources (SDR) is een samenwerkingsverband van elf grote bedrijven uit Zuid-West Nederland en Oost-Vlaanderen die hun energie- en grondstoffenverbruik willen reduceren via industriële symbiose.

Bedrijven uit de staal-, chemie-, voeding- en energiesector streven via SDR naar het optimaliseren van hun productieprocessen door de uitwisseling van rest- en materiaalstromen. Op deze wijze willen de SDR-bedrijven bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en in 2050 een CO2-reductie realiseren van 80 tot 95%. Deze doelstellingen willen ze bereiken door projecten te realiseren gericht op het gebruik en de opslag van CO2, een toekomstgerichte infrastructuur voor energie en waterstof en een circulair gebruik van grondstoffen.

De deelnemende bedrijven zijn ArcelorMittal, Cargill, Engie Electrabel, DOW Benelux, ICL-IP, LambWeston, Sabic, Suiker Unie, Trinseo, Yara en Zeeland Refinery.

Het initiatief wordt ondersteund door de grensoverschrijdende fusiehaven North Sea Port, de Provincies Oost Vlaanderen, Zeeland en Impuls Zeeland.

CEO Anton van Beek, voorzitter van SDR: “Wij zijn bijzonder verheugd met de toetreding van de Provincie oost Vlaanderen tot Smart Delta Resources. Daarmee wordt het belang van de samenwerking van bedrijven en overheden onderlijnd en kan de realisatie van de klimaatdoelen voor 2050 worden bevorderd. De toonaangevende industriële bedrijven, die in SDR verband werken aan de grote opgave om de CO2-emissies te gaan reduceren, krijgen hiermee een extra stimulans om daar aan verder te werken.”

Oost-Vlaanderen klimaatgezond

Het initiatief Smart Delta Resources draagt bij aan de ambitie van de Provincie Oost-Vlaanderen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en klimaatneutraal te zijn tegen 2050.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor Economie: “Door in te zetten op een klimaat-innovatieve economie wil de Provincie Oost-Vlaanderen initiatieven ondersteunen die een positieve invloed hebben op de CO2-uitstoot van onze bedrijven. De grensoverschrijdende samenwerking binnen Smart Delta Resources sluit hier naadloos op aan. Samen staan we sterk om de klimaatuitdagingen aan te pakken en nieuwe economische kansen te creëren in Vlaanderen en Nederland.”

Door samenwerking kunnen bedrijven uit Vlaanderen en Nederland een hogere CO2-reductie realiseren dan wanneer zij de klimaatdoelen afzonderlijk nastreven.

 

Contacteer ons
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Economie
Nicolas Moerman Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve gedeputeerde bevoegd voor Economie
Nicolas Moerman Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent