Provincie Oost-Vlaanderen wil tegen 2020 80 bijkomende winturbines op haar grondgebied

Vrijdag 31 maart 2017 — De Povincie Oost-Vlaanderen zet haar regisseursrol verder om tegen 2020 te komen tot 80 bijkomende windturbines op haar grondgebied – buiten de havens. Ze engageert zich zo in ‘Windkracht2020’, de oproep van de Vlaamse regering.

Windkracht 2020

Op 16 december 2016 lanceerde de Vlaamse regering ‘Windkracht 2020’: tegen 2020 moeten er 240 grote windturbines op Vlaamse bodem bij komen. De Vlaamse regering riepen daarmee de Provincies op om een actieve, coördinerende rol op te nemen in de ontwikkeling van windturbines op hun grondgebied met aandacht voor het wegwerken van knelpunten, afstemmen van projecten en vooral draagvlak.

Het provinciaal windbeleid

De Provincie Oost-Vlaanderen is ervan overtuigd: windmolens moeten er komen. Maar dat lukt enkel als ze gebouwd worden op weloverwogen plaatsen in het landschap. Ook het lokaal draagvlak is cruciaal als men de windturbines écht gerealiseerd wil zien. De Provincie verankerde dan ook de betrokkenheid van de burgers, bedrijven en lokale besturen bij de windturbineprojecten in haar windbeleid. Bij windturbineprojecten moet er minstens 20% rechtstreekse participatie zijn evenals een omgevingsfonds. Een windlandschap waar dat allemaal is toegepast, is dat van Eeklo-Maldegem.

Provinciaal engagement

Naar aanleiding van ‘Windkracht 2020’ engageert de Provincie Oost-Vlaanderen zich om – buiten de Oost-Vlaamse havens - de nodige inspanningen te doen om tegen 2020, de ontwikkeling van 80 bijkomende grootschalige windturbines te faciliteren. De Provincie zal daarvoor haar huidige windbeleid onverminderd verder zetten.

Gedeputeerde Geert Versnick: “De Provincie is al jaren aan de slag om duurzame en gedragen windlandschappen te realiseren. Het was voor ons dan ook niet zo moeilijk om een stevig gevolg te geven aan de oproep ‘Windkracht 2020’. We zullen werken aan 80 bijkomende windturbines op ons grondgebied. Als we daarbij de mogelijkheden in de Oost-Vlaamse havens zouden rekenen, ronden we de kaap van 100 bijkomende windturbines af.”

Meer informatie?

Het ‘Provinciaal beleidskader voor windturbines – addendum PRS (2009)’ is te raadplegen op www.oost-vlaanderen.be (klik door naar wonen en milieu > ruimtelijke ordening > Provinciaal ruimtelijk structuurplan).

 

 

Geert Versnick gedeputeerde voor ruimtelijke ordening at Provincie Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke dienst Ruimtelijke planning at Provincie Oost-Vlaanderen