Provincie Oost-Vlaanderen wil tegen 2020 80 bijkomende winturbines op haar grondgebied

De Povincie Oost-Vlaanderen zet haar regisseursrol verder om tegen 2020 te komen tot 80 bijkomende windturbines op haar grondgebied – buiten de havens. Ze engageert zich zo in ‘Windkracht2020’, de oproep van de Vlaamse regering.

Windkracht 2020

Op 16 december 2016 lanceerde de Vlaamse regering ‘Windkracht 2020’: tegen 2020 moeten er 240 grote windturbines op Vlaamse bodem bij komen. De Vlaamse regering riepen daarmee de Provincies op om een actieve, coördinerende rol op te nemen in de ontwikkeling van windturbines op hun grondgebied met aandacht voor het wegwerken van knelpunten, afstemmen van projecten en vooral draagvlak.

Het provinciaal windbeleid

De Provincie Oost-Vlaanderen is ervan overtuigd: windmolens moeten er komen. Maar dat lukt enkel als ze gebouwd worden op weloverwogen plaatsen in het landschap. Ook het lokaal draagvlak is cruciaal als men de windturbines écht gerealiseerd wil zien. De Provincie verankerde dan ook de betrokkenheid van de burgers, bedrijven en lokale besturen bij de windturbineprojecten in haar windbeleid. Bij windturbineprojecten moet er minstens 20% rechtstreekse participatie zijn evenals een omgevingsfonds. Een windlandschap waar dat allemaal is toegepast, is dat van Eeklo-Maldegem.

Provinciaal engagement

Naar aanleiding van ‘Windkracht 2020’ engageert de Provincie Oost-Vlaanderen zich om – buiten de Oost-Vlaamse havens - de nodige inspanningen te doen om tegen 2020, de ontwikkeling van 80 bijkomende grootschalige windturbines te faciliteren. De Provincie zal daarvoor haar huidige windbeleid onverminderd verder zetten.

Gedeputeerde Geert Versnick: “De Provincie is al jaren aan de slag om duurzame en gedragen windlandschappen te realiseren. Het was voor ons dan ook niet zo moeilijk om een stevig gevolg te geven aan de oproep ‘Windkracht 2020’. We zullen werken aan 80 bijkomende windturbines op ons grondgebied. Als we daarbij de mogelijkheden in de Oost-Vlaamse havens zouden rekenen, ronden we de kaap van 100 bijkomende windturbines af.”

Meer informatie?

Het ‘Provinciaal beleidskader voor windturbines – addendum PRS (2009)’ is te raadplegen op www.oost-vlaanderen.be (klik door naar wonen en milieu > ruimtelijke ordening > Provinciaal ruimtelijk structuurplan).

 

 

Contacteer ons
Geert Versnick gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Provincie Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke dienst Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Geert Versnick gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Provincie Oost-Vlaanderen
Mark Cromheecke dienst Ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent