Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen wil provinciaal bosbestand verdubbelen en verwerft 10 ha bos in Sint-Niklaas

Tijdens de provincieraad van 27 maart 2019 ontvouwde de deputatie haar beleidsplan voor de komende zes jaar. Eén van de speerpunten is een ambitieus klimaat- en natuurbeleid met een ruim arsenaal aan concrete acties. Op vlak van natuurbeleid is er o.a. de aanleg van extra natuurgebieden, de creatie van groenblauwe netwerken en een verdubbeling van het provinciaal bosbestand.

In dezelfde zitting besliste de Provincie om meer dan 10 hectare bosgebied in Sint-Niklaas, gelegen tussen de Vossekotstraat en de Tassijnlaan, aan te kopen. 

Biodiversiteit

Dit privaat bosgebied wordt nu provinciale eigendom en kan verder uitgebouwd worden tot een waardevolle wandelzone in natuurgebied. De aangekochte percelen maken deel uit van een groter boscomplex, wat verdere uitbreiding in provinciaal beheer in de toekomst mogelijk maakt.

Deze percelen hebben reeds het label ‘biologisch waardevol’ en door gericht beheer kan de ecologische waarde en biodiversiteit nog sterk verhoogd worden. In de zomer van 2019 is alvast een ecologische dunning voorzien, waardoor het bos meer lichtinval zal krijgen en inheemse soorten meer kans hebben om zich spontaan te ontwikkelen.

"Het bos maakt bovendien deel uit van het projectgebied 'Gestroomlijnd Landschap Barbierbeek', dat kadert binnen het provinciaal klimaatplan. We zorgen voor een netwerk van natuurgebieden en bossen die met elkaar verbonden zijn via beken en waterlopen. Zo creëren we veilige leefomstandigheden voor fauna en flora."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Milieu en Natuur

Natuur en recreatie

Het bosgebied is gelegen vlakbij het dichtbevolkte stadscentrum van Sint-Niklaas, waar natuurlijk groen en zachte recreatiemogelijkheden schaars zijn.

Gedeputeerde Riet Gillis: "Voor de inwoners van dit stedelijk gebied is de nabijheid van een toegankelijk bosgebied een belangrijke troef, die bovendien het wooncomfort, het welzijn en de gezondheid van de omwonenden stimuleert."

Maar ook de nabijheid van het Provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is een absolute meerwaarde. De afstand tot de ingang van het provinciaal recreatiedomein ligt op een paar honderd meter, zodat bestaande publieksvoorzieningen zoals parking, cafetaria, speelzones, binnen bereik zijn. Natuurliefhebbers en wandelaars kunnen zo aan hun trekken komen in het bos en actie-, sport- en avontuurliefhebbers kunnen terecht in Provinciaal domein De Ster. Ook het Fort van Haasdonk en Parkbos Hof Ter Saksen in Beveren situeren zich in de nabije omgeving.

Provinciaal bosbeheer

De Provincie Oost-Vlaanderen beheert op haar grondgebied een vijftiental bossen, groot en klein, in totaal goed voor zo’n 800 hectare. De gekendste natuurgebieden zijn het Kloosterbos in Wachtebeke, het Gentbos in Merelbeke, de Hospicebossen in Nazareth en Het Leen in Eeklo.  

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur
Didier Van Brussel dienst Milieubeleidsplanning, - ondersteuning en Natuurontwikkeling
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur
Didier Van Brussel dienst Milieubeleidsplanning, - ondersteuning en Natuurontwikkeling
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent