Provincie Oost-Vlaanderen wil eigenaars motiveren om woning te verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Eigenaars Guy en Yoke vertellen hun verhaal

De Provincie Oost-Vlaanderen wil dat meer eigenaars hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Daarnaast wil de Provincie ook meer sociale verhuurkantoren, verspreid over alle Oost-Vlaamse gemeenten. Daarom start de Provincie, samen met de sociale verhuurkantoren, een promotiecampagne. 

“We willen de sociale verhuurkantoren een boost geven. Het geven van subsidies alleen blijkt daarvoor niet voldoende. We zetten daarom Oost-Vlaamse ambassadeurs in om eigenaars te motiveren om te verhuren via sociale verhuurkantoren.  Deze ambassadeurs zijn eigenaars die nu al verhuren via zo’n kantoor en met plezier hun verhaal delen met andere eigenaars.”

Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn

 

Zorgeloos verhuren via een sociaal verhuurkantoor

Als je als eigenaar een tweede of derde woning wil verhuren, komt daar heel wat bij kijken. Een sociaal verhuurkantoor is een eenvoudige manier om je woning zorgeloos te verhuren, zo blijkt ook uit het verhaal van Guy en Yoke, ambassadeurs van de campagne:

“Het sociaal verhuurkantoor zorgt voor alles, dat geeft ons de tijd om te doen wat we graag doen.”

Guy en Yoke, ambassadeurs

Eigenaars aan het woord

Verhuren via een sociaal verhuurkantoor biedt eigenaars voordelen die ze mislopen als ze particulier verhuren. Zo wordt de huur elke maand stipt betaald, moet de eigenaar niet bezig zijn met de administratie en geniet hij ook van financiële extra’s zoals premies voor renovaties. Maar wat betekent het nu écht om te verhuren via een sociaal verhuurkantoor? Welke impact heeft dit op het leven van de eigenaars? Om een antwoord te formuleren op deze vraag, is de Provincie samen met de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren op zoek gegaan naar ambassadeurs die hun verhaal willen vertellen. Deze verhalen zijn vastgelegd in een brochure, affiche, banner, … en een film. Benieuwd naar het verhaal van Guy en Yoke? Bekijk dan de film op www.oost-vlaanderen.be/socialeverhuurkantoren

Hoe verloopt het verhuren?

Sociale verhuurkantoren huren woningen van private eigenaars en verhuren die verder aan de meest kwetsbaren op de woonmarkt. Hiermee helpen ze huurders aan een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Dit proces wordt zo laagdrempelig mogelijk gerealiseerd.

Na een eerste contact tussen de eigenaar en het sociaal verhuurkantoor, komt het kantoor kijken of de woning wettelijk in orde is om te verhuren. Is dit niet het geval? Dan ondersteunt het sociaal verhuurkantoor de renovatie. Hierna volgt de onderhandeling over de huurprijs, de opmaak van het huurcontract en plaatsbeschrijving, … Van zodra de woning verhuurd is, staat het kantoor ook in voor de begeleiding van de huurder.

Meer weten?

Een overzicht van de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/socialeverhuurkantoren.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde , Provincie Oost-Vlaanderen
Ann Van Assche directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt gedeputeerde , Provincie Oost-Vlaanderen
Ann Van Assche directie Welzijn, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent