Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen viert de 5de verjaardag van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

Vijf jaar geleden, op 25 september 2015, werd door de lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling ondertekend. Om deze verjaardag en de steun van de Provincie in de schijnwerpers te zetten, worden er tijdens de week van 21 september vlaggen opgehangen aan 15 gebouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De Provincie Oost-Vlaanderen realiseert heel wat projecten die passen binnen de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. 

"Als Provincie willen we naar aanleiding van deze mijlpaal de aandacht vestigen op deze belangrijke agenda en stil staan bij onze bijdrage als provinciebestuur. We dragen bij aan Agenda 2030 door te kiezen voor transitie naar meer duurzame oplossingen aan de hand van verschillende, dienstoverschrijdende acties en projecten."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiaal beleid

Concrete projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling

Zo stimuleert de Provincie Oost-Vlaanderen de ontwikkeling van duurzame lokale voedselstrategieën bij lokale besturen. De focus ligt hier onder andere op een betere afstemming van de lokale productie en consumptie van voedsel, en naar het verkorten van ketens. Naast korte keten vormen ook fair trade en duurzame voedselproductie een belangrijk onderdeel van dit plan. Kiezen voor duurzaam lokaal voedsel levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling, zowel op sociaal, ecologisch en economisch vlak.

Een overzicht van alle provinciale projecten in het kader van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) is te vinden op de website van de Provincie. Alle projecten houden een duidelijke transitie in en dragen bij tot de Agenda 2030.

De 17 SDG's vormen het internationaal kader voor duurzame ontwikkeling met als einddoel 2030. Er is met andere woorden nog 10 jaar de tijd om samen de ambities waar te maken. De doelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen, besturen en sectoren. De doelstellingen zijn ook met elkaar verbonden en moeten dan ook integraal aangepakt worden. Dat impliceert sterkere samenwerking over verschillende sectoren heen.

Overheden centrale rol in het behalen van de doelstellingen

In de voorbije jaren heeft de Provincie Oost-Vlaanderen zich net als vele andere actoren geëngageerd om bij te dragen aan de realisatie van Agenda 2030 en duurzame ontwikkeling. Heel wat van de 17 doelstellingen hebben een duidelijke link naar grondgebonden materies. In die context is een belangrijke rol weggelegd voor de Provincie. Als schakel tussen lokaal en bovenlokaal beleid staat de Provincie dicht bij de lokale besturen en de burger, het ideale beleidsniveau om te werken aan de SDG’s.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiaal beleid
Liesbeth Viaene Beleidsmedewerker lokaal mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiaal beleid
Liesbeth Viaene Beleidsmedewerker lokaal mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent