Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen verleent projectsubsidies om lokale detailhandel en horeca te ondersteunen

15 lokale besturen en 11 detailhandels-, middenstands- en horeca verenigingen ontvangen van de Provincie Oost-Vlaanderen een projectsubsidie om de lokale detailhandel en horeca te ondersteunen. 

Van 2014 tot 2019 mochten in totaal 195 projecten ter ondersteuning van de detailhandel, uitgevoerd door lokale besturen en middenstands- en handelsverenigingen, een subsidie ontvangen van in totaal 604 652,85 EUR.

Deze financiële hulp is een springplank om een project ter ondersteuning van de lokale detailhandel uit te voeren. De Provincie ondersteunt lokale besturen om hun detailhandels- en horecabeleid te optimaliseren. Detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen kunnen met de subsidie inspelen op fundamentele veranderingen en de promotie van de lokale detailhandel.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Middenstand en EROV:

"Blijven inzetten op een gevarieerd en kwalitatief basisaanbod, afgestemd op de noden van de burgers en de consumenten, is cruciaal voor onze Oost-Vlaamse handelskernen en wijken. Daarom werden opnieuw 26 kernversterkende projecten gunstig beslist voor een totaal bedrag van 139 494,65 EUR."

Voor de oproep 2019 - projecten 2020 keurt de deputatie 15 aanvragen van lokale besturen geheel of gedeeltelijk goed.

Goedgekeurde projecten lokale besturen 2020

Dossier

Project

Voorstel subsidie

Gemeente Maldegem

Visuele link tussen handelskilometer en Maldegem-centrum

1 599,74 EUR

Gemeente Herzele

Storytelling

3 850 EUR

Gemeente Beveren

Kom eens zien naar mijn vitrien

10 000 EUR

Stad Oudenaarde

Website 'Start je zaak in Oudenaarde'

5 000 EUR

Gemeente Wachtebeke

Jaarmarkt 2.0

Bedrijvengids website

5 750 EUR

Gemeente Zulte

Onderzoek naar de noden en de verwachtingen van handelaars en ondernemingen tegenover de gemeente

4 770,02 EUR

Gemeente Lierde

We zetten Detailhandel in Lierde op de kaart

10 000 EUR

Gemeente Merelbeke

Campagne 'Merelbeke, winkelplezier dichtbij'

5 628,42 EUR

Stad Aalst

Shop Lokaal(st)

7 000 EUR

Stad Eeklo

Beleef de stad Eeklo

10 000 EUR

Gemeente Hamme

Hamme bruist!

4 955,76 EUR

Gemeente Zele

Jan Praet stickeractie

10 000 EUR

Stad Dendermonde

Ros Beiaard Shoppingactie

1 972,55 EUR

Gemeente Zelzate

Bevlagging van toegangsstraat naar de winkelkerngebieden op Zelzate Oost

2 509,06 EUR

Gemeente Haaltert

Handelaar in de kijker

6 820 EUR

 

Daarnaast keurt de deputatie 11 aanvragen van detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen geheel of gedeeltelijk goed.

Goedgekeurde projecten detailhandels-, middenstands- en horecaverenigingen 2020

Dossier

Project

Voorstel subsidie

Grandioos Grembergen vzw

Ontwerp van een lokaal reclamebeeld ter promotie van de handelaars van Grandioos Grembergen

2 922,15 EUR

Ondernemend Hamme vzw

Etalagewedstrijd

3 965,60 EUR

Handelscentrum Merelbeke vzw

Axxes to Merelbeke

4 640,35 EUR

Handelaars Pachthofstraat

De Pachthofstraat heeft het voor u …

4 750 EUR

Zottegem Winkelcentrum vzw

Lifestylemagazine Zottegem Winkelcentrum

4 973 EUR

Unizo afdeling Denderleeuw

Ondernemende karikaturen uit Denderleeuw

5 000 EUR

Dekenij Hofstade (Hoogstraat Dorp)

Folder met zoveel als mogelijk kmo’s uit Hofstade

3 388 EUR

Handelscentrum Geraardsbergen vzw

Draag je steentje bij aan de winkelmuur van Geraardsbergen

5 000 EUR

Koninklijke Gebuurtedekenij Florimond Leirensstraat

Modeshow 'Fashion zomer 2020'

5 000 EUR

De Connectie

De Connectie 5.0

5 000 EUR

Aalstaanmijligt

Aalstaanmijligt editie 2020

5 000 EUR

 

Oproep 2020 - projecten 2021

Er kunnen kernversterkende projecten ingediend worden, uit te voeren in 2021, tegen uiterlijk 15 oktober 2020.

De reglementen en de aanvraagformulieren zijn terug te vinden op de webpagina over detailhandel.  

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand en EROV
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Middenstand en EROV
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent