Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 403 734,73 EUR subsidies voor ontwikkelingsprojecten van Oost-Vlamingen in landen in ontwikkeling

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor mondiale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met de wereld versterken. In tijden van corona vindt de Provincie het belangrijk om solidair te blijven met landen in ontwikkeling. Daarom verleent de Provincie dan ook 403 734,73 EUR subsidies aan 77 projecten in landen in ontwikkeling. Bij deze projecten zijn altijd Oost-Vlaamse organisaties betrokken.

“Er zijn heel wat Oost-Vlamingen actief in het Zuiden. Als ze willen gebruik maken van onze provinciale subsidies, moeten ze hier in Oost-Vlaanderen over hun project komen vertellen en er een campagne rond opzetten. Dat heet draagvlakverbreding. Dat maakt hun project sterker en onze bevolking bewuster.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale solidariteit.

Kleinschalige projecten met grote impact

De gesubsidieerde initiatieven situeren zich in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en dragen elk op een eigen manier bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. De projecten zetten in op gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid, sanitaire voorzieningen, democratische inspraak, werken met kwetsbare jongeren en klimaat. Het zijn kleinschalige projecten, ondersteund door Oost-Vlamingen. Toch is de impact ervan niet te onderschatten.

Dit getuigt ook Agnès Dieme van organisatie Toogal Djangue die zich inzet voor een betere schoolinfrastructuur, voornamelijk voor meisjes in Senegal.

Door het bouwen van sanitaire blokken, kunnen wij lichaamshygiëne garanderen voor de schoolkinderen. Op deze manier kunnen heel veel besmettingen en ziektes vermeden worden. Via ons naaiatelier moedigen wij ook jonge vrouwen aan om zelfstandig te worden en gebruik te maken van de talenten die zij hebben. Het resultaat van onze projecten mag gezien worden, want de scholen die wij steunen behoren nu tot de beste in Senegal.”

Agnès Dieme van Toogal Djangue

Een korte omschrijving van ieder project is te vinden als bijlage of op de overzichtskaart.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Yoerik Van De Genachte deskundige mondiaal beleid
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Yoerik Van De Genachte deskundige mondiaal beleid
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent