Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 396 141,35 EUR subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in het Zuiden

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden versterken. De Provincie verleen 396 141,35 EUR subsidies aan 74 projecten in het Zuiden. Bij deze projecten zijn altijd Oost-Vlaamse organisaties betrokken.

“Een voorwaarde voor subsidiëring is het creëren van een draagvlak voor samenwerking in onze Provincie. Op die manier zorgen de projecten voor een grotere solidariteit met het Zuiden en voor extra financiële middelen vanuit hun achterban.”, aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

Kleinschalige projecten met grote impact

De gesubsidieerde initiatieven situeren zich in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en dragen elk op een eigen manier bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. De projecten zetten in op gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid, sanitaire voorzieningen, democratische inspraak, werken met kwetsbare jongeren, ... Het zijn kleinschalige projecten, ondersteund door Oost-Vlamingen. Toch is de impact op het leven van de mensen in het Zuiden en bij ons niet te onderschatten.

Dat getuigt ook Dirk Vanhaeren van organisatie Batwa Keramiek: “In ons project met de coöperatieve URUMURI (Licht) werken we samen met een dertigtal vrouwen om de traditionele keramiek te verbeteren.  De vrouwen behoren tot de inheemse bevolkingsgroep de Batwa, één van de oudste bevolkingsgroepen van deze wereld en al te vaak het slachtoffer van discriminatie. We gaan uit van hun kennis, hun ervaringen, hun integratie in de nieuwe Rwandese maatschappij.”

Een korte omschrijving van ieder project vindt u in bijlage of op de overzichtskaart.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent