Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 381 804 EUR subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in landen in ontwikkeling

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor mondiale solidariteit verbreden en bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom verleent de Provincie ook dit jaar subsidies aan 70 Oost-Vlaamse organisaties die een project hebben in een land in ontwikkeling.  

"Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen kunnen heel wat organisaties mondiale projecten realiseren. Zij werken hiervoor nauw samen met hun partner in het Zuiden. In Oost-Vlaanderen zetten ze actief in op bewustmaking en de verbreding van het draagvlak voor mondiale solidariteit. Door hun engagement maken ze internationale samenwerking tastbaar voor alle Oost-Vlamingen en dragen ze bij aan een meer rechtvaardige wereld."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale solidariteit

De projecten situeren zich in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. De organisaties zetten in op de verschillende domeinen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: gezondheid, onderwijs, schoon water en sanitair, klimaat, duurzame landbouw, voedselzekerheid, democratische inspraak, waardig werk, gelijkwaardigheid, …

Het gaat over kleinschalige initiatieven die worden ondersteund door Oost-Vlamingen en diaspora gevestigd in Oost-Vlaanderen. Toch is de impact ervan niet te onderschatten.

Dat getuigt ook Patrick Van Speybroeck van de organisatie Vrienden van Difam die zich samen met de NGO Difam inzet voor voedselzekerheid en voedselonafhankelijkheid in Guatemala:

"Met ons project worden 10 basisgroepen (350 gezinnen) versterkt voor een rationeel en verantwoord gebruik van bestaande lokale middelen. Het bewustzijn over het belang van een gezond dieet is vergroot en de groepen zetten meer in op duurzame landbouw door agrobosbouw, herbebossing, zaadselectie en organische meststoffen, en op duurzaam watergebruik dankzij de opvang van regenwater en artisanale waterfilters. Ook de opbrengst en inkomsten zijn verbeterd. Daardoor wordt de deelname van de hele familie aan het productieproces en de rol van de vrouw in de gezinseconomie erkend en versterkt." 

Een korte omschrijving van ieder project is te vinden als bijlage of op deze overzichtskaart.

Alfabetiserings- en bewustmakingsprogramma voor ouders en familieleden van kinderen van de school in Kinkolé
Alfabetiserings- en bewustmakingsprogramma voor ouders en familieleden van kinderen van de school in Kinkolé
Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Nele Van haver deskundige mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Nele Van haver deskundige mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent