Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 377 869 EUR subsidies aan projecten van Oost-Vlamingen in het Zuiden

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden versterken. De Provincie verleent dan ook 377 869 EUR subsidies aan 66 projecten in het Zuiden. Deze projecten worden mee gedragen door Oost-Vlaamse organisaties.

Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking:Dankzij de inzet en het enthousiasme van de Oost-Vlaamse organisaties wordt internationale solidariteit zeer concreet voor de burger. Op die manier laten zij het thema aansluiten bij de leefwereld van de mensen hier.”

Kleinschalige projecten met grote impact

De gesubsidieerde initiatieven situeren zich in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en dragen elk op een eigen manier bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. De projecten zetten in op gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid, sanitaire voorzieningen, democratische inspraak, werken met kwetsbare jongeren via circus of dans, enzovoort. Het zijn kleinschalige projecten van Oost-Vlamingen. Toch is de impact op het leven van de mensen in het Zuiden en bij ons niet te onderschatten. Zo beaamt ook Charlotte Christiaens van de vzw Catapa, die middelen ontving voor een project rond burgerparticipatie en mijnbouw in Colombia:

”Met de steun van Oost-Vlaanderen kunnen we de lokale, regionale en nationale bevolking in Colombia betrouwbaar en volledig informeren over hun leefomgeving. We betrekken hen ook bij de politieke besluitvorming. Zo bouwen we samen aan een democratische samenleving.”, aldus Charlotte Christiaens, vzw Catapa.

Overzichtskaart met projecten

Een korte omschrijving van ieder project vindt u in het bestand in bijlage. Een overzicht van alle gesubsidieerde Zuidprojecten vindt u op de overzichtskaart op de website.

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent