Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen verleent 366 341 EUR subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in landen in ontwikkeling

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor mondiale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met de wereld versterken. Daarom verleent de Provincie ook dit jaar subsidies aan 68 Oost-Vlaamse organisaties die een project hebben in een land in ontwikkeling.  

"Er zijn heel wat Oost-Vlaamse organisaties actief in landen in ontwikkeling. Door de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen kunnen ze waardevolle projecten realiseren die focussen op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In Oost-Vlaanderen maken de organisaties mensen bewust van het belang van hun project."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale solidariteit

Kleinschalige projecten met grote impact

De gesubsidieerde initiatieven situeren zich in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en proberen elk op hun manier de levensomstandigheden van mensen in landen in ontwikkeling te verbeteren. De projecten zetten in op gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid, sanitaire voorzieningen, democratische inspraak, werken met kwetsbare jongeren en klimaat. Het zijn kleinschalige projecten, ondersteund door Oost-Vlamingen. Toch is de impact ervan niet te onderschatten.

Dat getuigt ook Paul Stevens van organisatie XAVI-INDIE die zich inzet voor een betere schoolinfrastructuur in India:

"Door de bouw van zonnepanelen op het dak van de keuken zijn de elektriciteitskosten gedaald en helpen we in de strijd tegen de klimaatopwarming. Daarnaast investeren we in schoolbanken zodat kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen kan worden gegarandeerd."

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Yoerik Van De Genachte deskundige mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Mondiale solidariteit
Yoerik Van De Genachte deskundige mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent