Provincie Oost-Vlaanderen verleent 332 623 euro subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in het Zuiden

Dinsdag 28 februari 2017 — De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden versterken. Daarom verleent de Provincie 332 623,61 EUR aan 69 projecten in het Zuiden. Deze projecten worden mee gedragen door Oost-Vlaamse organisaties. 

"Dankzij de inzet en het enthousiasme van de Oost-Vlaamse organisaties wordt internationale solidariteit zeer concreet voor de burger. Op die manier laten zij het thema aansluiten bij de leefwereld van de mensen hier", aldus Gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking.

 

Kleinschalige projecten met grote impact

De gesubsidieerde initiatieven situeren zich in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en bestrijken een brede waaier van werkterreinen; van gezondheidszorg en onderwijs over landbouw en voedselzekerheid tot sanitaire voorzieningen en opvang van kwetsbare jongeren. Het zijn altijd kleinschalige projecten. Toch is de impact op het leven van de mensen in het Zuiden en bij ons niet te onderschatten. Dit getuigt ook Hugo Van Den Berge, van de Vereniging voor Spina Bifida en Hydrocephalus die vorig jaar subsidies ontving voor een vormingsproject in Rwanda:

” Het is fantastisch te voelen hoe je met een kleine hefboom veel in beweging kunt brengen. Spina Bifida is niet langer onbekend voor ouders en verzorgenden. Vorming van een kleine groep leidt tot houvast voor een grote groep.”

 

Hope for Addicts
Vrienden van Cuba
Sint-Augustinusinstituut voor verpleegkunde
Dhanyawad India
Overzichtskaart projecten
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking at Provincie Oost-Vlaanderen
Agnes Verspreet deskundige mondiaal beleid at Provincie Oost-Vlaanderen