Provincie Oost-Vlaanderen trekt 14 miljoen euro extra uit voor fietsinfrastructuur

Woensdag 26 juni 2024 - De Oost-Vlaamse provincieraad besliste op woensdag 26 juni om het budget voor investeringen in fietsinfrastructuur fors te verhogen. Voor het komende anderhalf jaar wordt, bovenop het al voorziene budget, 14 miljoen euro extra uitgetrokken om steden en gemeenten te ondersteunen bij de aanleg van fietspaden.

De Provincie Oost-Vlaanderen voerde de afgelopen jaren een doorgedreven fietsbeleid. Ook steden en gemeenten trokken massaal de kaart van de fiets en konden daarbij rekenen op provinciale subsidies voor de aanleg van lokale en bovenlokale fietsinfrastructuur. Om het investeringsritme van de Oost-Vlaamse lokale besturen te kunnen blijven ondersteunen en de versnelde realisatie van een groot aantal projecten niet in het gedrang te brengen, engageert de Provincie zich om substantieel bijkomende middelen te voorzien.

Samen met de lokale besturen willen we het succesvolle fietsverhaal verderzetten. De budgetverhoging van 14 miljoen euro voor fietsinfrastructuur betekent een stevig financieel engagement voor de Provincie, maar ligt volledig in lijn met onze beleidsdoelstellingen. We hebben nog veel meer goede, kwaliteitsvolle en veilige fietsinfrastructuur nodig om mensen het broodnodige duwtje in de rug te geven om bijvoorbeeld voor een woon-werkverplaatsing voor de fiets te kiezen.

​gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Mooie cijfers

De Oost-Vlaamse lokale besturen konden deze legislatuur al rekenen op in totaal 27 miljoen euro aan provinciale fietssubsidies, wat neerkomt op 4,5 miljoen per jaar. Hiermee werd 86 kilometer fietsinfrastructuur aangelegd, 50 km openbare verlichting geplaatst en werden zeven fietsbruggen of -tunnels gerealiseerd.

De bijkomende 14 miljoen euro stemt overeen met het budget van drie budgetjaren. Hiermee kunnen 47 projecten versneld worden uitgevoerd, waarvan twee fietsbruggen, 25 bovenlokale fietsdossiers en 21 lokale fietsdossiers.

Story image
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Carolina De Winne dienst Mobiliteit

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent