Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert innoverende woonprojecten

Dinsdag 18 juli 2017 — Organisaties kunnen dit jaar van de Provincie Oost-Vlaanderen weer subsidie ontvangen voor een innoverend woonproject. Voor 1 september kunnen verenigingen, instellingen en organisaties een aanvraag indienen. 

De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert ieder jaar organisaties, verenigingen en instellingen om innoverende woonprojecten te realiseren. Het gaat om projecten met aandacht voor leefbare en duurzame wijken, aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen, gemeenschappelijk wonen en meegroeiwonen. Dankzij de subsidie kunnen organisaties inspelen op tekorten en maatschappelijke noden om zo de Oost-Vlaamse woonmarkt te versterken. Elke organisatie met een rechtspersoonlijkheid, dus zowel vzw’s als publieke instanties, kunnen een aanvraag indienen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten projecten innoverend, klimaatgezond en compact zijn. Bovendien moeten ze één van volgende vier woonvormen stimuleren:

  • Meegroeiwonen: de woning kan aangepast worden aan de behoeften van de bewoners tijdens hun verschillende levensfasen.
  • Gemeenschappelijk wonen: minimaal twee gezinnen delen op vrijwillige basis een ruimte. Daarnaast beschikken ze over privéruimtes. Alle inwoners beheren samen het gebouw.
  • Aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen: de woning is aangepast aan de eisen van kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een beperking of met psychische problemen.
  • Leefbare en duurzame wijken: wijken waarin er aandacht is voor ruimte, mobiliteit, milieu, gezondheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.

Meer informatie

De Provincie zet in op het delen van expertise en kennis, en bundelt daarom alle interessante projecten in een gids. De gids en meer informatie over de subsidie is te vinden op www.oost-vlaanderen.be > wonen > experimentele woonprojecten.

 

Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Welzijn en Wonen at Provincie Oost-Vlaanderen
Liesbeth Van Isterdael beleidsmedewerker Wonen at Provincie Oost-Vlaanderen