Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert innoverende woonprojecten

Organisaties kunnen dit jaar van de Provincie Oost-Vlaanderen weer subsidie ontvangen voor een innoverend woonproject. Voor 1 september kunnen verenigingen, instellingen en organisaties een aanvraag indienen. 

De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert ieder jaar organisaties, verenigingen en instellingen om innoverende woonprojecten te realiseren. Het gaat om projecten met aandacht voor leefbare en duurzame wijken, aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen, gemeenschappelijk wonen en meegroeiwonen. Dankzij de subsidie kunnen organisaties inspelen op tekorten en maatschappelijke noden om zo de Oost-Vlaamse woonmarkt te versterken. Elke organisatie met een rechtspersoonlijkheid, dus zowel vzw’s als publieke instanties, kunnen een aanvraag indienen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten projecten innoverend, klimaatgezond en compact zijn. Bovendien moeten ze één van volgende vier woonvormen stimuleren:

  • Meegroeiwonen: de woning kan aangepast worden aan de behoeften van de bewoners tijdens hun verschillende levensfasen.
  • Gemeenschappelijk wonen: minimaal twee gezinnen delen op vrijwillige basis een ruimte. Daarnaast beschikken ze over privéruimtes. Alle inwoners beheren samen het gebouw.
  • Aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen: de woning is aangepast aan de eisen van kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een beperking of met psychische problemen.
  • Leefbare en duurzame wijken: wijken waarin er aandacht is voor ruimte, mobiliteit, milieu, gezondheid, veiligheid en sociale betrokkenheid.

Meer informatie

De Provincie zet in op het delen van expertise en kennis, en bundelt daarom alle interessante projecten in een gids. De gids en meer informatie over de subsidie is te vinden op www.oost-vlaanderen.be > wonen > experimentele woonprojecten.

 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Welzijn en Wonen, Provincie Oost-Vlaanderen
Liesbeth Van Isterdael beleidsmedewerker Wonen, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt gedeputeerde voor Welzijn en Wonen, Provincie Oost-Vlaanderen
Liesbeth Van Isterdael beleidsmedewerker Wonen, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent