Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert 11 toeristische evenementen in 2020

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen keurde recent subsidies goed voor 11 toeristische evenementen en dat voor een totaalbedrag van 84 0000 EUR.

"Toeristische evenementen zijn ware publiekstrekkers. Ze hebben daardoor niet alleen een impact op de economische ontwikkeling van de regio, maar zijn ook sociaal-maatschappelijk van groot belang."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Toerisme

11 evenementen

  • Het Parktheaterfestival Lokeren ontvangt 2 000 EUR voor de organisatie van ‘Parkfestival Lokeren – internationaal openluchttheater’ op 31 mei 2020. Dit gezinsevenement brengt een geslaagde mix van acrobatie, mobiele acts, minitheaterstukken, folklore, modern bewegingstheater, humor, acts voor en door kinderen en levende standbeelden. In 2020 vindt op hetzelfde moment het multiculturele festival Loka Tierra op het marktplein plaats met een aansluitend gevarieerd programma.
  • De vzw Bazel Parkt krijgt 2 000 EUR voor de organisatie van ‘Bazel Parkt’ dat plaatsvindt op 29 en 30 augustus 2020. Dit internationaal straattheater- en muziekfestival laat straattheater, circus, muziek en onroerend erfgoed perfect samengaan in het kasteelpark Wissekerke. In 2020 wordt bijkomend geïnvesteerd in sfeerelementen en in mobiele acts om het feeëriek kader van het kasteeldomein nog meer in de verf te zetten.
  • De vzw Vriendenkring Eke-Dorp mag eveneens 2 000 EUR verwachten voor de organisatie van ‘Brouwsels op straat’. Dit is een internationaal festival voor straat- en circuskunsten op 5 en 6 september 2020. In de marge van dit festival is er een ‘marché aux bons vivants’.
  • De stad Sint-Niklaas krijgt 2 000 EUR voor de organisatie van ‘Stad van de Sint’ en 3 500 EUR voor de organisatie van de ‘Vredefeesten’. De Stad van de Sint bestaat uit de deelevenementen Dag van De Sint, Huis van de Sint, Sint in de Piste en de Sinterklaaszoektocht. Het belangrijkste en bekendste onderdeel van de Vredefeesten is nu ook het ballonfestival. Maar ook de concerten van Villa Pace op zes podia en met een grote wereldmarkt wint aan belang.
  • De vzw Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde krijgt 3 500 EUR voor de organisatie van de ‘Bloemencorso Sint-Gillis-bij-Dendermonde – 70e editie’. Uniek aan deze bloemencorso, waarvan er nog slechts drie in België bestaan, is de visuele expressieve manier om de bloemenpracht in de kijker te stellen. De corso wordt ook in 2020 live uitgezonden en de sponsorkaravaan wordt hervormd door middel van geduwde kleinere niet-gemotoriseerde karren.
  • De vzw De vrienden van het Park krijgt 3 500 EUR voor de organisatie van ‘De Tuindagen van Beervelde’. Dit evenement dat plaatsvindt in mei en in oktober 2020, blijft het visitekaartje van de Oost-Vlaamse sierteelt. In 2020 wordt een combiticket aan een voordelig tarief aangeboden samen met Floraliën Gent.
  • Het Regionaal Landschap Schelde-Durme mag 3 500 EUR verwachten voor de organisatie van ‘Hoogtij – Feest in de Scheldevallei' op 21 juni 2020. Deze opvolger van de ‘Scheldehappenings’ wil aan het begin van de zomer een buitenevenement zijn om de Schelde te leren kennen al varend, wandelend en fietsend. Er wordt ingespeeld op de beleving van de regio. In alle deelnemende gemeenten wordt er een uniform baken opgericht als overkoepelende factor waar de optredens plaatsvinden of als startpunt voor wandelingen en fietstochten.
  • De stad Aalst ontvangt 3 500 EUR voor de organisatie van de ‘Cirk! Aalst’ en 8 500 EUR voor de organisatie van ‘Iedereen Rubens – Ontdek de meester in Aalst’. Cirk! Aalst, een driedaags circus- en straattheaterfestival, is een non-stop beleving met een centraal festivalhart en een grootse voorstelling als afsluiter. Het publieksevenement ‘Iedereen Rubens – Ontdek de meester in Aalst’ brengt een ervaringsgerichte beleving en onderdompeling in de wereld van Rubens. Dit project sluit naadloos aan bij de focus op de Vlaamse Meesters. Naast het altaarstuk van de Heilige Rochus, komen ook de restauratie op paneel en de creatie van een nieuwe ‘Rubens van Aalst’ via mixed reality aan bod.
  • De vzw Ros Beiaardcomité kan rekenen op 50 000 EUR voor de organisatie van de ‘Ros Beiaardommegang 24 mei 2020’. Deze tienjaarlijkse ommegang heeft een aanloopprogramma en een meerdaags programma in mei 2020, de Ros Beiaardweek. De ommegang zelf is gebonden aan heel wat tradities en voorschriften. Daarnaast blijft er ruimte voor vernieuwende elementen als nieuwe praalwagens, speciale effecten, eigentijds dans en straattheater. De staanplaatsen langs het parcours in de historische stadskern van Dendermonde zijn gratis.

De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, versterken de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente, toeristische regio of Provincie en hebben een bovenregionale toeristische impact.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Toerisme
Bart De Lepeleere beleidsmedewerker economie en toerisme
Leentje Grillaert gedeputeerde bevoegd voor Toerisme
Bart De Lepeleere beleidsmedewerker economie en toerisme
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent