Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen stimuleert groei sociale verhuurkantoren (SVK's)

bijna 300 000 EUR aan investeringen

Elke Oost-Vlaming heeft recht op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. Dat vindt ook de Provincie Oost-Vlaanderen. In 2022 stimuleert zij opnieuw de groei van sociale verhuurkantoren, met bijzondere aandacht voor gemeenten waar het aanbod op dit moment nog beperkt is. Zo’n kantoren huren woningen op de private woonmarkt en verhuren ze door aan woonbehoeftige kwetsbare gezinnen.

Sinds de start van de provinciale ondersteuning eind 2015, creëerden sociale verhuurkantoren een thuis voor meer dan 1 000 woonbehoeftige Oost-Vlaamse gezinnen. De verhuurkantoren zijn daarmee verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de totale groei in het aantal sociale woningen in de provincie Oost-Vlaanderen. Bovendien is hun werking ondertussen nagenoeg gebiedsdekkend.

In 2022 hopen de kantoren 300 bijkomende betaalbare en kwalitatieve woningen te kunnen verhuren. En dat is nodig. Want sinds de start van de coronacrisis kloppen nog meer kandidaat-huurders aan dan voorheen.

"We zijn heel fier op de resultaten die de kantoren, mede dankzij onze ondersteuning, hebben gerealiseerd. Ook in 2022 willen we die stimulans verder zetten. De Provincie investeert bijna 300 000 EUR in de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren. Ook dit jaar willen we in het bijzonder inzetten op gemeenten waar het aanbod nog beperkt is. Het subsidiebedrag per woning is dan ook hoger voor woningen die gelegen zijn in een van die gemeenten.”

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Wonen

Voordelen voor de eigenaar

Verhuren via een sociaal verhuurkantoor is ook zorgelozer voor de eigenaar. Het biedt eigenaars voordelen die ze mislopen als ze particulier verhuren. Zo wordt de huur elke maand stipt betaald, moet de eigenaar zich niet bezig houden met de administratie en geniet hij ook van financiële extra’s zoals premies voor renovaties.

Meer weten?

Je vindt een overzicht van de Oost-Vlaamse sociale verhuurkantoren op de website van de Provincie.

   

   Contacteer ons
   An Vervliet gedeputeerde voor Wonen
   Ann Van Assche beleidsmedewerker Wonen, dienst Ruimtelijke Planning
   An Vervliet gedeputeerde voor Wonen
   Ann Van Assche beleidsmedewerker Wonen, dienst Ruimtelijke Planning
   Over Provincie Oost-Vlaanderen

   1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

   De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

   De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

   *Rijksregister 2023   Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

    


   Copyright foto's: 

   - geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

   - expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

   Provincie Oost-Vlaanderen
   Charles De Kerchovelaan 189
   9000 Gent