Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen steunt de Filipijnse Cordillera regio in de strijd tegen het coronavirus

Ieder jaar ondersteunt de Provincie Oost-Vlaanderen op 24 april de Cordillera dag, een dag van internationale solidariteit met de inheemse bevolking van de Filipijnse Cordillera regio.

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt in de regio samen met de Oost-Vlaamse ngo Solidagro en de lokale ngo CDPC (Center for Development Programs in the Cordillera) aan betere levensomstandigheden voor de lokale bevolking.

In 2020 geeft de Provincie een subsidie van 245 000 EUR aan CDPC. CDPC besteedt nu een deel van dat bedrag om de negatieve gevolgen van het coronavirus te beperken.

COVID-19 in de Cordillera

Het coronavirus leidde in de Filipijnen tot een strenge lockdown. Geplande bijeenkomsten zijn geschrapt en mensen mogen hun woning enkel verlaten met toestemming van de overheid. Er is een strikte avondklok en onduidelijke communicatie over wanneer en wie de woning mag verlaten. Dit zorgt voor veel onwetendheid en paniek bij de lokale bevolking.

Dit zegt ook Rhoda van CDPC:

“De toegekende steun van de overheid is te weinig om alle huishoudens te voorzien in hun onderhoud. Bovendien zijn er veel onduidelijkheden over de verdeling wat dan weer corruptie in de hand werkt.”

Medische en economische ondersteuning

Om de mensen te helpen die het hardst getroffen zijn door de lockdown en het coronavirus, zet de Provincie een deel van haar middelen bestemd voor de Cordillera regio in voor de strijd tegen COVID-19. Het bedrag van 14 000 EUR gaat naar medische en economische ondersteuning. De armste bevolking krijgt onder andere voedselpakketten dankzij deze middelen.

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking wil op die manier solidair zijn met de Cordillera regio: “In tijden van een ongeziene wereldwijde crisis, vergeten wij ook de mensen van de Cordillera niet. Daarom geven we een deel van onze middelen aan de mensen die het meest in nood zijn, op die manier proberen we tegemoetkomen aan de basisbehoeften van de lokale bevolking”

Cordillera dag

De 36ste Cordillera dag vindt normaal deze zondag plaats. Dit is een dag van internationale solidariteit, geloof in sociale rechtvaardigheid, vrede, vrijheid en democratie. Het is ook een moment waarop de hoofdzakelijk inheemse bevolking van deze streek aandacht vraagt voor de vernietigende gevolgen van grootschalige mijnbouw. Door de coronacrisis zal deze dit jaar niet kunnen doorgaan.

 

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Ontwikkelingssamenwerking
Magalie Schotte beleidsmedewerker mondiaal beleid
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent