Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen stelt nieuw boek voor: Harmonie(t) in de architectuur

Provincie Oost-Vlaanderen brengt een nieuwe publicatie uit: “Harmonie(t) in de architectuur”. In dit fraai geïllustreerd boek laten enkele deskundigen hun licht schijnen op de vraag wat we harmonisch vinden en wat niet. Het boek kwam tot stand met medewerking van Luc Verpoest, Marc Dubois, Christophe Van Gerrewey, Leo Van Broeck en Stijn Bollaert. Het is te koop voor 20 EUR aan de balie van PAC Het Zuid in Gent, de boekhandel en via erfgoed@oost-vlaanderen.be. 

Harmonie of -niet. Het is een complexe vraag met een veelheid aan antwoorden. Deze publicatie is inspirerend voor architecten bij het maken van ontwerpkeuzes, maar ook voor bestuurders bij het nemen van ruimtelijke beslissingen. De stedenbouwkundige wetgeving is vaak erg formeel en stringent. Wat ontbreekt in het debat is de ruimtelijke kwaliteit, de harmonie van het gebouw met zijn directe omgeving. Al te vaak wordt het begrip harmonie geassocieerd met persoonlijke esthetische voorkeuren over mooi en lelijk. 

Jozef Dauwe, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed: "Met dit boek willen we gemeentebesturen, architecten en bouwheren aanzetten om ‘harmonische’ buurten te realiseren, hetzij modern, klassiek, landelijk, enzovoort, om waar nodig een mentale reconversie teweeg te brengen voor meer esthetische, rustgevende harmonie in bouwcomplexen. De volgende generaties moeten nu immers willens nillens aankijken tegen een wanordelijke en ronduit lelijke mengelmoes van huizenrijen met Spaanse hacienda’s aanleunend tegen neo-klassieke 19de eeuwse statige woningen of prachtige moderne architectuur".

Het boek wordt aangeboden aan de prijs van 20 EUR aan de balie in PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 in Gent en in de boekhandel. Het kan ook hier besteld worden of via erfgoed@oost-vlaanderen.be.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent