Provincie Oost-Vlaanderen stelt haar locaties open op zondag 23 april - Erfgoeddag met thema ‘zorg’

De Provincie Oost-Vlaanderen zorgt al jaren voor erfgoed: in eigen sites zoals de Scheepswerven Baasrode en de Huysmanhoeve en voor eigen collecties in Ename en Velzeke. Ook ondersteunt de Provincie vrijwilligers en professionelen die voor erfgoed zorgen. En dat van jongs af aan: in het Erfgoedcentrum werkten ca. 250 kinderen tussen 10 en 12 jaar rond erfgoed. 

Erfgoed van Jonge Erfgoedhelden

250 kinderen brachten erfgoed mee naar het Erfgoedcentrum en maakten er een eigenwijze tentoonstelling mee. Heel wat oude voorwerpen hebben nog niet al hun geheimen prijs gegeven. Bezoekers zijn welkom de verhalen en herinneringen te vertellen die dit erfgoed oproept. 

Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, Oudenaarde, van 10 uur tot 17 uur
tel. 055 30 03 44, erfgoedcentrum@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/erfgoedcentrum - www.oudenaarde.be/erfgoeddag

Maak kennis met de kromstaf

Een (erfgoed)dag over passie, expertise en de toekomst. Over de zaken waar we zorg voor dragen. Waarom, hoe en vooral: voor wie. Een beleving met een kleine tentoonstelling, lezingen, een demonstratie, performance, live muziek en een verteller voor kinderen. Speciale gast is een topstuk uit de collectie: de kromstaf. 

pam Ename, Lijnwaadmarkt 20, Oudenaarde, van 10 uur tot 18 uur
tel. 055 30 90 40, pam-ename@oost-vlaanderen.be
www.pam-ov.be/Ename - www.oudenaarde.be/erfgoeddag

Zorg voor mensen

In het museum en archeodepot in Velzeke draagt de Provincie zorg voor unieke archeologische collecties. Ook op Erfgoeddag is het archeologisch erfgoed toegankelijk voor mensen die moeilijk te been zijn of in een rolstoel zitten, mensen met een andere fysieke of mentale beperking, bijzondere jeugdzorg ... Er zijn rondleidingen en een bezoek achter de schermen. 

pam Velzeke, Paddestraat 7, Zottegem, van 10 uur tot 17 uur
tel. 09 360 67 16, pamzov@oost-vlaanderen.be 
www.pam-ov.be/Velzeke  

Lezing over pachthoeves

Historicus Pieter De Reu geeft om 14.30 uur een lezing over het ontstaan van grote pachthoeves en zorgstructuren op boerderijen zoals de Huysmanhoeve. Ook de sociale rol van dergelijke grote hoeves en de wijzigende armenzorgverlening na de Franse Revolutie komen aan bod. De wisselwerking tussen kleine keuterboeren en de grote herenboer wordt toegelicht.

De lezing is gratis maar inschrijven verplicht via www.eeklo.be/Formulieren/lezing_armenzorginstelingen

Huysmanhoeve, Bus 1, Eeklo, van 11 uur tot 18 uur
tel. 09 327 04 47, info@plattelandscentrum.be
www.eeklo.be/erfgoeddag  

Ateliers voor scheepsbouw

In het Scheepvaartmuseum maakt men kennis met de geschiedenis van de scheepvaart en de scheepswerven van Baasrode. Bezoek de ateliers voor het bouwen van ijzeren schepen en de houten loods voor houten schepen, waarvan de oorsprong teruggaat tot het einde van de 17de eeuw. Diverse modellen geven een overzicht van de scheepsbouw. In het getijdendok ligt  een 38 meter lang schip uit 1938.

De modelbouwers van de School voor Scheepsmodellen houden technieken in stand die destijds op de werven langs de Schelde beoefend werden.

Scheepvaartmuseum vzw, Sint-Ursmarusstraat 137, Dendermonde: rondleidingen om 10.30 uur, 14.30 uur en 16 uur.

School voor Scheepsmodelbouw, Sint-Ursmarusstraat 135, Dendermonde, van 10 uur tot 18 uur.
info@schoolvoorscheepsmodelbouw.be

 

 

Contacteer ons
Els Otte beleidsmedewerker cultuur
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Cultuur en Erfgoed
Els Otte beleidsmedewerker cultuur
Jozef Dauwe gedeputeerde bevoegd voor Cultuur en Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent