Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen stelt bungalows ter beschikking van zorgpersoneel en artsen ASZ Geraardsbergen

De Provincie Oost-Vlaanderen stelt de bungalows op het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen ter beschikking van het zorgpersoneel en de artsen van het ziekenhuis ASZ Geraardsbergen. 

"Door de coronaproblematiek staan de bungalows op het provinciaal domein De Gavers momenteel leeg. Dus stelde het ASZ, via de stad Geraardsbergen, de vraag om deze ter beschikking te stellen van artsen en zorgpersoneel die eventueel een verblijfplaats dichter bij het ziekenhuis wensen. We zijn dit voorstel zeer genegen en stemmen hiermee dan ook in."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Recreatiedomeinen

Aandacht voor het welbevinden

Artsen en verplegend personeel van het ziekenhuis werken dezer dagen in shiften van 12 uur. Daardoor wordt het dagelijkse woon-werkverkeer voor sommigen heel zwaar. Zeker voor personeel dat op ruime afstand van het ziekenhuis woont. Daarom zoekt het ziekenhuis een verblijfplaats voor deze mensen. Op die manier hoeven zij niet elke dag de lange afstand van en naar huis af te leggen.

Uitrusting van de bungalows

Het gaat hier om alle 10 vakantiewoningen waarover De Gavers beschikt. Deze zijn voorzien van alle basisbehoeften zoals een eigen keuken, badkamer, woonkamer met tv en wifi. 

Afspraken

De praktische afspraken verlopen tussen De Gavers, het ASZ en de stad Geraardsbergen. Daarbij is de stad bereid om de bungalows één keer per week te laten poetsen door haar diensten en staat ze ook in voor het desinfecteren van de vakantiewoningen bij wissels, bij vertrek en bij het einde van de epidemie. Daarnaast werd er ook afgesproken dat er niet meer personen in een bungalow mogen verblijven dan er slaapkamers zijn en dat de algemene regels rond hygiëne en ‘social distance’ gerespecteerd moeten worden.

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Jo Petrus Provinciaal domein De Gavers
Annemie Charlier gedeputeerde voor Recreatiedomeinen
Jo Petrus Provinciaal domein De Gavers
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent