Provincie Oost-Vlaanderen start met bouw fietssnelweg F42 in Evergem

Fietssnelweg F42 komt tussen Gent en Brugge en loopt via Eeklo en Maldegem. Voor de doortocht over het grondgebied van Evergem (circa 5,6 km) is er een globale visie uitgewerkt door de Provincie Oost-Vlaanderen. Die werd vorig jaar een eerste maal aan het publiek voorgesteld. Vandaag steekt de Provincie de schop in de grond voor het eerste deeltraject tussen Gent (Ringvaart) en Waarschoot, met name tussen Vurstjen en het station van Evergem (0,4 km).

De fietssnelweg F42 is belangrijk als verbinding tussen de grotere woonkernen in het centrum van het Meetjesland en uiteraard als verbinding tussen het Meetjesland, Evergem en de Gentse haven. Tussen Gent en Eeklo loopt het traject van de F42 richting Brugge grotendeels parallel aan de spoorlijn. In Lievegem en Eeklo zijn al enkele onderdelen van de fietssneweg aangelegd. In Gent en Evergem zijn een aantal deelprojecten in voorbereiding. Dit gebeurt telkens in samenwerking met de gemeente Evergem, Infrabel en NMBS, en de Vlaamse overheid.

Vandaag start voor het deeltraject tussen Gent en Lievegem (station) de bouw van het eerste stuk fietssnelweg tussen Vurstjen en het station van Evergem (Spoorwegstraat). Het is een relatief kort stuk van 400 meter, maar het legt wel de verbinding tussen de toekomstige fietsbrug over de Ringvaart en het vervolgtraject in het Meetjesland, richting Lievegem.

Dit stuk fietssnelweg zal worden aangelegd in asfalt en zal 4 meter breed zijn. Ter hoogte van het station zal de fietssnelweg als fietsstraat worden gerealiseerd. Aan de Spoorwegstraat sluit de fietssnelweg door middel van de fietsstraat aan op het Stationsplein.

De komende jaren worden de aansluitende stukken gerealiseerd. In 2024 wordt gestart met de bouw van de fietssnelweg richting Sleidinge. Daarnaast zal er ook gestart worden aan de bouw van de Ringvaartbrug.

"De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een netwerk van fietssnelwegen. Vandaag is een historische dag, want de bouw start van de fietssnelweg F42 tussen het Meetjesland, Evergem en Gent. Dit zal voor fietsers op weg naar werk of school niet alleen een veilig en comfortabel alternatief vormen voor de N456 Kwadeweg/Christoffelweg. Ook de filelast op diezelfde N456 zal bovendien in één klap fors verminderen, want iedere fietser op de fietssnelweg is een auto minder op de weg."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De bouw van het stuk fietssnelweg F42 tussen Vurstjen en Evergem-station (Spoorwegstraat) zal worden uitgevoerd door de firma Vindevogel voor een bedrag van 244 450,35 EUR incl. 21% btw. De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid dragen hiervoor elke 50% van de kosten.

Ondertussen maakte de gemeente het ontwerp op voor het volgende deeltraject van de F42 tussen Evergem-station en Sleidinge (Wurmstraat, 2,7 km). De grondverwervingen zijn lopende en de gemeente wenst nog dit jaar te kunnen starten met de bouw ervan.

“Het eerste stuk van de puzzel van wat de voornaamste fietsverkeersader richting Gent zal worden, wordt hiermee gelegd. Belangrijk is dat niet alleen de verbinding met Gent stapsgewijs zal worden gerealiseerd. In samenhang met de aanleg van de fietstunnel onder de Christoffelweg zal dit stuk fietssnelweg Evergem-Centrum en Belzele conflictvrij verbinden via het station. Op vrij korte termijn wordt dit een hele verbetering voor fietsers en voetgangers.”

Lucas Van der Meersch, schepen van Mobiliteit Evergem

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Rien Van de Moere dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Rien Van de Moere dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent