Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen start intensief ontzorgingstraject klanten Vlaamse Energieleverancier

Vlaamse Energieleverancier is op dinsdag 7 december 2021 failliet verklaard. Het provinciebestuur onderzocht de gepaste mogelijkheden om de Oost-Vlaamse gezinnen te helpen om een andere, geschikte leverancier te vinden.

Na een intensief marktonderzoek blijkt het onmogelijk om een collectieve oplossing aan te bieden. De Provincie kiest daarom voor maximaal advies en begeleiding van elke burger bij de overstap naar een individueel contract. Dat doet ze in samenwerking met de lokale besturen. De Provincie raadt iedereen aan om daar ook effectief gebruik van te maken, net door de marktomstandigheden.

"In de komende dagen en weken concentreren we ons om Oost-Vlaamse klanten van Vlaamse Energieleverancier te versterken in hun individuele zoektocht naar een nieuwe, geschikte energieleverancier. De huidige, onstabiele marktomstandigheden laten niet toe om een collectieve overstap aan te bieden. We zetten daarom in op maximale ontzorging. Burgers kunnen bij ons terecht voor individueel advies en begeleiding."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie

Ontzorging voor álle Oost-Vlamingen

Zo'n 26 000 Oost-Vlaamse gezinnen sloten een contract af met Vlaamse Energieleverancier, na deelname aan de groepsaankoop 2021. De Provincie Oost-Vlaanderen wil niet alleen deze mensen helpen in hun zoektocht naar een nieuwe energieleverancier, maar álle Oost-Vlamingen die getroffen zijn door dit faillissement.

Mensen kunnen terecht bij het provinciaal infoloket voor ondersteuning bij o.a. de interpretatie van prijsvergelijkende testen zoals de V-test. Ook de energiehuizen en de gemeentelijke infoloketten zijn geïnformeerd en bereid om mee te stappen in dit ontzorgingstraject. Deze loketten zijn bovendien een belangrijk instrument voor mensen die begeleiding nodig hebben en/of digitaal minder vaardig of uitgerust zijn.

De noodlevering van Fluvius is slechts een tijdelijke oplossing (maximaal 60 dagen). Wanneer burgers een nieuw contract afsluiten binnen de 30 dagen na het faillissement, dus uiterlijk vóór 6 januari 2022, kunnen ze aan de nieuwe leverancier vragen dit contract met terugwerkende kracht te laten ingaan vanaf de dag van het faillissement. Burgers zullen dan geen vergoeding moeten betalen aan noodleverancier Fluvius, maar stappen rechtstreeks over op het contract met de nieuwe leverancier. Opgelet, niet elke leverancier gaat op die vraag in.

Duidelijke informatie voor de Oost-Vlaamse burger

  • Burgers kunnen met vragen terecht op het gratis nummer 0800 60 601 of per e-mail naar groenestroom@oost-vlaanderen.be. Het is mogelijk dat de wachttijden oplopen.
  • De 26 000 Oost-Vlaamse gezinnen die via de groepsaankoop 2021 klant werden bij Vlaamse Energieleverancier, ontvangen op maandag 13 december een e-mail met informatie over de verschillende manieren hoe ze begeleiding kunnen krijgen. Klanten zonder e-mail adres ontvangen eerstdaags een brief.
  • Burgers kunnen bij het provinciaal infoloket terecht voor adequaat advies en begeleiding bij het doorlopen van de V-test. Deze test die de energieprijzen van verschillende leveranciers met elkaar vergelijkt, wordt aangeboden via de website van de VREG, de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt. Ook wie daarna nog administratieve begeleiding wil bij de concrete overstap naar de nieuwe leverancier van zijn/haar keuze kan er terecht.

    Infoloket: Provinciaal Administratief Centrum het Zuid,  Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. Dit loket is iedere werkdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Bijkomend is het loket geopend op zaterdag 18 december van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.

Met dit aanbod zorgt de Provincie voor maximale ondersteuning voor elke burger die getroffen werd door het faillissement van Vlaamse Energieleverancier.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Simon Verpoest deskundige Energie en Klimaat
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie
Simon Verpoest deskundige Energie en Klimaat
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent