Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen rondt investeringswerken af om spoorlijn Brussel-Oostende in Wetteren voortaan droog te houden

persmoment op maandag 24 oktober 2022 om 14 uur

Spoorwegbeheerder Infrabel en Provincie Oost-Vlaanderen werkten de voorbije twee jaar in Wetteren samen om de spoorlijn Brussel-Oostende te vrijwaren van overstroming.

Bij hevige regenval kwam het spoor in de zone Wetteren/Lede/Sint-Lievens-Houtem regelmatig blank te staan, met ernstige veiligheidsrisico’s en vertragingen als gevolg.

Infrabel liet een studie uitvoeren en een nieuwe inrichting ontwerpen om toekomstige overstromingen te verhelpen.

Het provinciebestuur rondt nu de uitvoering van deze investeringswerken voor een bedrag van ongeveer 1 250 000 EUR, af. ​ Met deze middelen werd een extra tracé van de Weehaagbeek aangelegd, dat aansluit op een nieuw gecontroleerd overstromingsgebied.

Op maandag 24 oktober 2022 om 14 uur is er een terreinbezoek door gedeputeerde Grillaert en Infrabel. De pers is welkom.

Programma

14 uur : verwelkoming door Leentje Grillaert, gedeputeerde bevoegd voor Integraal Waterbeleid
​14.05 uur : toelichting door Samuel Beernaert en Thomas Baeken van Infrabel
​14.10 start terreinbezoek door Monique De Spaey, sectoringenieur Integraal Waterbeleid
​15 uur : einde rondgang

Locatie: Volkershouw in Westrem-Wetteren (tussen huisnummer 38 en 40)

Er kan geparkeerd worden op de nieuwe dienstweg. Aangepaste kledij en schoeisel wordt aanbevolen.

Beleidsverantwoordelijke: gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Integraal Waterbeleid
Story image

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent