Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen reikt eerste Tragewegenawards uit

Temse, Hamme en Lebbeke in de prijzen

Op dinsdag 4 oktober 2022 werden voor de eerste maal de Tragewegenawards uitgereikt. De Provincie Oost-Vlaanderen wil daarmee de lokale besturen in de kijker plaatsen die actief bezig zijn rond dit thema. Temse, Hamme en Lebbeke vielen in de prijzen.

Trage wegen zijn paden bedoeld voor langzaam verkeer, zoals voetgangers en fietsers.

"Temse, Hamme en Lebbeke zijn de verdiende winnaars van de tragewegenawards. De drie gemeenten voeren een zeer actief tragewegenbeleid, dat ook andere gemeenten kan inspireren om nog meer in te zetten op trage wegen. Op die manier kunnen we een provinciebreed netwerk van trage wegen ontwikkelen tegen 2025."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

De winnaars krijgen elk een bedrag van 1 500 EUR om te besteden aan het inhuren van een foodtruck op een tragewegenevenement. De winnende gemeenten krijgen ook een bordje om te bevestigen in het gemeentehuis of op een andere plek in de gemeente. 

Awards

15 Oost-Vlaamse lokale besturen dienden hun kandidatuur in voor één of meerdere awards. Een jury selecteerde drie gemeenten per award. Waarna Temse, Hamme en Lebbeke gekozen werden als winnaars.

Lifetime Achievement award

gemeenten die al lang en intensief aan hun tragewegenbeleid werken

  • Temse: sinds 2001 hebben ze een netwerkvisie opgemaakt; ze leggen elk jaar een paar wegjes aan.
  • Erpe-Mere: actief sinds 2009, sinds dan veel nieuwe en opgewaardeerde verbindingen, zeer uitgebreid en goed onderhouden netwerk.
  • Lebbeke: bezig sinds 2012; ze realiseren nieuwe verbindingen per deelgebied en hebben een eigen gemeentelijk tragewegenloket.

Schoonheidsaward

mooiste trage weg 2022

  • Hamme: Vrouwbroekdijkwegel: pittoreske historische dijkweg, ligt aan een zeer rustig belangrijk natuurgebied
  • Zwalm: Kasteelpad: schilderachtig wegje in en langs bosgebied, in landelijk Noord-Zwalm
  • Brakel: IJskelderweg: typische holle weg, avontuurlijke aanloop naar natuurgebied Burreken

Award Beste Burgerbetrokkenheid

gemeenten die hun inwoners intensief betrekken bij het tragewegenbeleid

  • Lebbeke: pilootgemeente bij wegspotters (sinds 2015, peter en meterproject), veel activiteiten voor burgers (dag trage weg, kaarten, wandelingen)
  • Erpe-Mere: wegspotters sinds 2020, bewoners suggereren nieuwe verbindingen, renovatie kapel langs wegje door omwonenden, opmaak tragewegenwandelkaarten en organisatie wandelingen
  • Hamme: wegspotters sinds 2021, burgers betrokken bij opening nieuwe wegjes en naamgeving, regelmatig wandelingen, tragewegenkaart

Trage wegen

Trage wegen zijn paden bedoeld voor langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers. Deze wegen vormen een fijnmazig sluitstuk en staan in verbinding met de lokale fietsnetwerken. Sinds de coronacrisis worden de trage wegen meer en meer gebruikt. De lokale besturen investeerden de afgelopen jaren dan ook veel in de (her)aanleg van deze wegen. Het netwerk gebruikt men om naar de winkel, de school of het werk te gaan. Daarnaast bieden ze ook een hoge recreatieve waarde. Vele lopen door mooie natuurgebieden en kennen ook hun eigen flora en fauna.

Actief tragewegenbeleid

Sinds 2008 voert de Provincie Oost-Vlaanderen daarom een tragewegenbeleid, en dit in nauwe samenwerking met de Regionale Landschappen die in Vlaanderen actief zijn. Gemeenten worden ondersteund bij de opmaak van tragewegenplannen en bij de realisatie van de heropening of heraanleg van trage wegen. Voor de heraanleg van trage wegen en de plaatsing van naamborden kunnen lokale besturen ook een beroep doen op subsidies bij de Provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast speelt burgerparticipatie een belangrijke rol bij het tragewegenbeleid. Burgers worden actief betrokken bij de opmaak van de plannen en wegen mee op het beleid. Ook het wegspottersproject is waardevol. Groepen vrijwilligers controleren jaarlijks de staat van de trage wegen in hun gemeente of stad; 15 gemeenten doen al mee.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Jan Lescrauwaet dienst Mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent