Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen presenteert nieuwe voorstellingsfilm

'Oost-Vlaanderen ziet u graag!'

De Provincie Oost-Vlaanderen pakt uit met een nieuwe voorstellingsfilm. 'Oost-Vlaanderen ziet u graag!' neemt de kijker mee op verkenning doorheen de provincie en illustreert wat de Provincie Oost-Vlaanderen allemaal doet en te bieden heeft.

"Trots stellen wij onze nieuwe video 'Oost-Vlaanderen ziet u graag!' voor.  Deze video toont je waar de Provincie Oost-Vlaanderen elke dag voor staat en gaat. Bij het maken van de video werd er volop ingezet op sfeer, warmte en het creeëren van ‘het Oost-Vlaams gevoel’."

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Marketing en Communicatie

De spot volgt vier personages die in aanraking komen met verschillende provinciale beleidsdomeinen. Oost-Vlaamse actrice Lynn Van Royen spreekt de video in. Ook eigen personeelsleden figureren in de video.

Twee versies

De film 'Oost-Vlaanderen ziet u graag!' bestaat in twee versies:

  • De korte versie (b2c) richt zich tot het brede publiek.
  • De langere versie (b2b) is bedoeld voor een meer professionele doelgroep.

Beide versies zijn te bekijken via de website van de Provincie

Voor de realisatie van dit project werkte de Provincie nauw samen met het Gentse productiehuis Het Bataljon.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Marketing en Communicatie
dienst Marketing en Communicatie persconsulent
Kurt Moens gedeputeerde voor Marketing en Communicatie
dienst Marketing en Communicatie persconsulent
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent