Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen plaatst lichtbakens op fietssnelweg F45 Ruien en F421 Ronse

Provincie Oost-Vlaanderen start een proefproject met lichtbakens in Ruien en Ronse als alternatief voor openbare verlichting van fietssnelwegen in kwetsbare gebieden. Openbare verlichting is een essentieel onderdeel van de fietsinfrastructuur, maar de Provincie wil ook actief meewerken aan het voorkomen van lichtvervuiling. 

Samen met de partners wordt bij elk fietssnelwegdossier de afweging gemaakt tussen natuur en fietsveiligheid. Dankzij verlichting kunnen fietsers op een comfortabele en veilige manier de fiets gebruiken en voelen ze zich ook ’s nachts veilig. Waar nodig kiest de Provincie voor alternatieve, amberkleurige verlichting. Op de meest kwetsbare plaatsen zorgt openbare verlichting echter voor een te grote verstoring van de omgeving. Voor deze zones start de Provincie nu een proefproject met lichtbakens.

Proefproject alternatieve verlichting met lichtbakens

In twee testzones in Ronse en Kluisbergen worden zogenaamde lichtbakens geplaatst die werken met autonome geleidingslichtjes op zonne-energie. De Provincie onderzoekt of deze vorm van verlichting voldoende meerwaarde biedt voor fietsers, zonder een grote impact op de omgeving met zich mee te brengen. Voor dit proefproject selecteerde de Provincie een type lichtbaken met een erg beperkte opwaartse straling.

Fietssnelweg F45 Ruien (Kluisbergen)

Tussen de Kapellestraat en Kattestraat in Ruien (Kluisbergen) installeerde de firma Lakeside Group uit Groot-Brittannië 280 lichtbakens van het type Solareye 80 over 1400 meter fietssnelweg. Op dit traject wil de Provincie het gebruik van lichtbakens over een langere afstand evalueren.

Fietssnelweg F421 Ronse (stedelijk wandelpad)

Tussen de Rotterij en Verbrandenbosstraat in Ronse installeerde dezelfde firma 40 van deze lichtbakens. Op dit traject wil de Provincie nagaan of ze de lichtbakens ook in bosgebied kan toepassen.

De Provincie investeert in totaal 16 601 EUR in dit proefproject. Als dit proefproject positief geëvalueerd wordt, kunnen dergelijke lichtbakens een alternatief bieden voor gewone openbare verlichting op andere fietssnelwegtrajecten in kwetsbare gebieden.

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit:

“De Provincie Oost-Vlaanderen heeft de ambitie om voor haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Goede verlichting hoort daar zeker bij, ook ’s nachts en in natuurlijke omgevingen. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te leggen, worden meer scholieren en pendelaars overtuigd om de fiets te nemen. Op die manier wordt de fiets een veilig, snel en gezond alternatief voor dagelijkse verplaatsingen.”

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Marjolein Hantson beleidsmedewerker mobiliteit
Riet Gillis gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit
Marjolein Hantson beleidsmedewerker mobiliteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent