Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen pakt uit met een mooi, coronabestendig programma op Open Monumentendag

zondag 13 september 2020

Op zondag 13 september is het de 32ste Open Monumentendag.

De Provincie Oost-Vlaanderen pakt uit met een mooi, coronabestendig programma. De provinciale erfgoedsites kunnen gratis bezocht worden mits reservatie, er worden nieuwe wandelingen in open lucht aangeboden en er wordt volop ingezet op de digitale beleving van het erfgoed.

Zo kan men een korte documentaire bekijken over het Provinciehuis in Gent, dat samen met het administratief gebouw aan de Gouvernementstraat 22-24 en de provinciale school Richtpunt campus Gent Henleykaai, verbonden zijn door een wandeling langs de naoorlogse architectuur van de Stad Gent.

"Het provinciebestuur was van bij het prille begin een belangrijke partner van en een trouwe deelnemer aan Open Monumentendag. Maar het coronavirus geeft ook ons nu een extra uitdaging. Sowieso willen we mensen een belevenis aanbieden die ontspannend, leerrijk èn uiteraard perfect veilig is. De fysieke, authentieke aanwezigheid van erfgoed blijft belangrijk, maar daarnaast bieden we ook digitale belevenissen aan."

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Op zondag 13 september kan men de provinciale erfgoedsites Ename, Archeocentrum Velzeke, Scheepswerven Baasrode en Mola Molencentrum gratis bezoeken. In Ename kan men het erfgoed ook virtueel beleven en zal men nieuwe wandelingen kunnen uittesten. Van enkele provinciale molens zal men filmpjes kunnen bekijken, evenals van het Provinciehuis. Check www.oost-vlaanderen.be/openmonumentendag voor het actuele aanbod.

Documentaire over het Provinciehuis

De korte documentaire over het Provinciehuis opent met dronebeelden die de kijker meenemen naar de Gouvernementstraat in Gent. De dronebeelden wisselen af met interieurbeelden en archiefdocumenten. Ze geven inzicht in het belang van dit gebouw in de stad, en de geschiedenis van deze plek. Men kijkt zo ook binnen in ruimtes waar bezoek niet is toegelaten. Het filmpje is te bekijken op www.oost-vlaanderen.be/provinciehuis of door de QR-code in te scannen die op het nieuwe infobord aan het Provinciehuis staat.

Provinciaal patrimonium in Gent

"Het Provinciehuis werd beschermd als monument en we zijn daar trots op. Daardoor zal dit gebouw bewaard blijven, ook nadat wij naar de Leopoldskazerne verhuisd zijn. We hebben er door overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed ook voor gezorgd dat zowel de erfgoedwaarden bewaard blijven, als dat er toekomstige functies mogelijk zijn".

gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed

Een tweede provinciaal gebouw dat de monumentstatus kreeg, is Richtpunt campus Gent Henleykaai. Daar zal het oorspronkelijke plan van de architecten om de omgeving te betrekken, nu gerealiseerd worden. De noodklassen worden afgebroken en de wandelas tussen de Abdisstraat en de Henleykaai wordt opengegooid.

Een derde gebouw dat op de inventaris van de naoorlogse architectuur in Gent prijkt, is het administratief gebouw aan de Gouvernementstraat 22-24.

Deze drie provinciale gebouwen zijn op Open Monumentendag in de wandeling ‘Steengoed Gent’ van de Stad Gent opgenomen. Deze wandeling moet de aandacht voor de architecturale parels van na de Tweede Wereldoorlog vergroten. Er is een gratis wandelkaart en de gebouwen kunnen herkend worden aan een kleurrijk lint.

Meer info op: www.oost-vlaanderen.be/openmonumentendag

Contacteer ons
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
Annemie Charlier gedeputeerde voor Erfgoed
Martine Pieteraerens dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent