Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen overhandigt symbolische cheque van 19 306,68 EUR aan de presentatoren van de Warmste Week – 21 december 2018 om 12.10 uur

Studio Brussel organiseert de Warmste Week dit jaar opnieuw in Provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke na een geslaagde editie 2017. Ook de Provincie Oost-Vlaanderen toont opnieuw haar warm hart en organiseerde o.m. een kerstmarkt voor haar personeel onder de naam ‘Het Warmste Winterplein’.

De provincieraad en de deputatie deden zelf ook een duit in het zakje zodat het eindbedrag 19 306,68 EUR bedraagt. 

De acties van het personeel brachten 4 653,34 EUR op. Dat bedrag gaat integraal naar goede doelen zoals Tanderuis, Fonds Lode Verbeeck, Kat Zoekt Thuis, A Rolling Stone, Think Pink, Mucoviscidose (Adem Lucht), Het Ariane Fonds, Dienstverlening Centrum Heilig Hart te Deinze, Touché…

De provincieraad besliste op 19 december om dit bedrag te verdubbelen. 

De deputatie legt ook nog eens 10 000 EUR bij voor volgende vier acties: Bloemenstad vzw, Natuurpunt vzw, Villa Homaar vzw, Special Art Foundation VZW.

Hiermee overtreft het provinciebestuur de editie van 2017 waarbij 18 965,93 EUR is ingezameld.

Een delegatie van de deputatie en het personeel overhandigt de symbolische cheque van 19 306,68 EUR op vrijdag 21 december 2018 om 12.10 uur.

De pers is welkom om de overhandiging bij te wonen. 

Contacteer ons
Kurt Moens Eerste Gedeputeerde
Dienst Communicatie
Kurt Moens Eerste Gedeputeerde
Dienst Communicatie
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent