Provincie Oost-Vlaanderen opent nieuwe erfgoedsite in Maldegem

Op zondag 21 april, Erfgoeddag, opende de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met gemeente Maldegem een nieuwe erfgoedsite in Middelburg (Maldegem). Een site die de contouren van het indrukwekkende kasteel van Pieter Bladelin, topambtenaar van de hertogen van Bourgondië, in cortenstaal markeert. Op deze plaats zitten de fundamenten effectief nog onder de grond.

“Op deze manier is enerzijds het beschermde archeologische monument veilig bewaard voor toekomstige generaties, én is anderzijds toch duidelijk op wat voor een historische plek we ons hier eigenlijk bevinden. Een nieuwe troef voor de bewoners en de bezoekers van Middelburg, het Landschapspark Zwinstreek en het Geopark Schelde-Delta!”

​gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

De Bourgondiërs in Middelburg

Bruggeling Pieter Bladelin was een echte topambtenaar aan het hof van Bourgondië. In 1440 kocht hij gronden van de abdij van Middelburg om er een zomerresidentie te bouwen. Het werd een echt statussymbool, vol pracht en praal.

Het Bourgondische kasteel bestond uit twee delen: een opper- en neerhof. Het opperhof was de residentie van de heer, terwijl het neerhof de dienstgebouwen omvatte.

Samen met het kasteel kwamen er een kerk, stadhuis, hospitaal, huizen ... langs een strak stratenpatroon. Het was het begin van het huidige Middelburg. Zelfs hertog Karel de Stoute, zijn gemalin Margaretha van York en zijn dochter Maria Van Bourgondië kwamen er in hoogsteigen persoon een kijkje nemen.

Archeologische ontdekking

In de jaren 1990 waren er plannen om deze gronden te verkavelen. Tijdens bouwwerken stootte één van de nieuwe eigenaars op enkele vondsten. UGent voerde een noodopgraving uit en daarna kocht de Provincie Oost-Vlaanderen de gronden voor verder archeologisch onderzoek. Ze vonden onder meer luxueuze tafelwaar en vloertegels, maar ook kogels en wapens uit een latere periode. 

In 2005 werden de restanten van het kasteel en dorp beschermd als archeologisch monument omwille van de unieke waarde. Middelburg is een van de weinige gestichte steden in Vlaanderen, en de restanten ervan zijn relatief goed bewaard gebleven.

Breng een bezoek aan de erfgoedsite

Het grondplan van de toegangsbrug, de torens en de wanden zijn nu gemarkeerd in volumes van cortenstaal. Zo zie je dat de muren van dit kasteel wel twee meter dik waren. De bijbehorende informatieborden nemen je terug mee naar de tijd van Pieter Bladelin en de opgravingen.

De provinciale erfgoedsite is gelegen aan de Kasteelstraat 10 in Middelburg. Ze is gratis te bezoeken van zonsopgang tot zonsondergang. Let op: door wegenwerken rij je nu best via Eede naar Middelburg en bereik je de Kasteelstraat via de Hoornstraat.

Meer informatie over de provinciale erfgoedsite Middelburg vind je terug via www.oost-vlaanderen.be/middelburg.

An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Nele Bogaert directie Erfgoed & Erfgoedsites

 

 

 

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent