Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt sociaal ondernemerschap en geeft tot 20 000 EUR subsidies

Ondernemers of kmo’s met een creatief idee dat zorgt voor innovatie en/of professionalisering kunnen een subsidie aanvragen bij Provincie Oost-Vlaanderen van maximaal 20 000 EUR. Voor de realisatie ervan moeten ze samenwerken met een sociale-economie-onderneming.

Projecten beperken zich niet tot een specifieke sector, maar hebben allen een creatief en vernieuwend karakter. Voorbeelden zijn: implementatie van hergebruik materialen, design, uittesten van pilots, ontwikkelingen in pre-commerciële fases, …

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Economie: “De voorbije 3 jaar ontvingen we zeer diverse, waardevolle projecten. Dit succesverhaal zetten we graag verder met een nieuwe oproep.
Belangrijk is dat per project minstens één regulier bedrijf en één bedrijf uit het sociale economie de handen in elkaar slaan en samen
een hefboom creëren in ondernemerschap. Op die manier krijgt sociaal ondernemerschap een duwtje in de rug”.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op: https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/ondernemen/subsidies/subsidie-voor-de-bevordering-van-innovatie-en-professionaliserin.html

Wil je een project indienen en krijg je graag feedback op jouw voorstel? Neem contact op met de dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking.
Indienen kan ten laatste op 30 september 2019.

Nieuwsgierig naar de goedgekeurde projecten die nu uitvoering krijgen? Deze kan je raadplegen in de bijlage.

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Petra Van Poucke dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
Kurt Moens gedeputeerde bevoegd voor Economie
Petra Van Poucke dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent