Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt Rap op Stapkantoren met subsidie van 29 000 EUR

De Provincie Oost-Vlaanderen voorziet 29 000 EUR voor de opstart en verdere uitbouw van Rap op Stapkantoren. Dit zijn toegankelijke reiskantoren voor mensen met een beperkt budget. 

"De kloof tussen wie wel en geen middelen heeft, wordt keihard zichtbaar in vrije tijd en vakantie. Met de Rap op Stapkantoren willen we dan ook deze kloof verkleinen."

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Toerisme

Waar vind je de Oost-Vlaamse Rap Op Stapkantoren?

Er zijn kantoren op verschillende locaties in 28 Oost-Vlaamse steden en gemeenten. De medewerkers zorgen ervoor dat jaarlijks ongeveer 12 000 Oost-Vlamingen met een beperkt budget op uitstap of op vakantie kunnen. De Provincie engageert zich om in 2020 nog meer Oost-Vlamingen te bereiken door deze kantoren financieel en inhoudelijk te ondersteunen.

Een overzicht van alle 50 Oost-Vlaamse Rap op Staplocaties vind je op de website van Rap op Stapkantoren

Waarvoor kan je bij Rap Op Stap terecht?

Mensen met een beperkt budget kunnen terecht bij Rap op Stap voor een reisaanbod op maat. Het gaat zowel over toeristische uitstappen, als sport- of cultuuractiviteiten, als over langere reizen. De medewerkers zoeken kortingen voor de klant. De kantoren zijn bovendien heel toegankelijk: je stapt er vrijblijvend binnen tijdens de openingsuren. De kantoren verdelen ook het gratis en betaalbaar aanbod van de Provincie Oost-Vlaanderen, gebundeld in een toegankelijke brochure.

Je kan de brochure opvragen bij een Rap op Stapkantoor in jouw buurt, of downloaden via de webpagina over gratis en betaalbare uitstappen in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
David Talloen beleidsmedewerker Toerisme Oost-Vlaanderen
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Toerisme
David Talloen beleidsmedewerker Toerisme Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent