Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt erkende dierenasielen en opvangcentra wilde dieren

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft een nieuw subsidiereglement voor erkende dierenasielen en opvangcentra voor wilde dieren.

“Deze subsidie wil het dierenwelzijnsbeleid in Oost-Vlaanderen ondersteunen. Elk erkend dierenasiel of erkend opvangcentrum voor wilde dieren, gelegen in Oost-Vlaanderen, kan jaarlijks één subsidieaanvraag indienen. De subsidie bedraagt maximaal 3 000 EUR per aanvrager per jaar.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Platteland

De dierenasielen moeten erkend zijn door dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving (Vlaamse Overheid). De opvangcentra moeten erkend zijn door het Agentschap Natuur en Bos.

Subsidieaanvragen dien je in voor 1 juli.

De voorwaarden, de procedure en het aanvraagformulier vind je terug op www.oost-vlaanderen.be > Subsidies > Werken en ondernemen

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Dienst Landbouw & Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent