Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de detailhandel

Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de detailhandel

Subsidie voor 30 Oost-Vlaamse projecten

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent een subsidie aan 30 projecten van gemeenten en middenstands- en handelsverenigingen die de detailhandel ondersteunen. In totaal gaat het over een bedrag van 129 382,33 EUR (101 422,33 EUR voor gemeenten, 27 960 EUR voor middenstands- en handelsverenigingen).

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor kmo en middenstand: "Handel en middenstand zijn voor de Provincie een belangrijke economische doelgroep. Een goed functionerend handelsapparaat draagt bij tot een economisch gezond klimaat van onze steden en gemeenten."

Een overzicht van de goedgekeurde projecten is hier te vinden. 

Oproep 2017 voor projecten 2018

Gemeenten en middenstands- en handelsverenigingen kunnen ook dit jaar een aanvraag tot subsidie indienen. Dat kan tot en met 30 september 2017. De projecten moeten in de loop van 2018 worden uitgevoerd.

Contacteer ons
Jozef Dauwe gedeputeerde voor kmo en middenstand, Provincie Oost-Vlaanderen
Liva Goedertier dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Jozef Dauwe gedeputeerde voor kmo en middenstand, Provincie Oost-Vlaanderen
Liva Goedertier dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent