Provincie Oost-Vlaanderen met Rap op Stap in top drie Award 'Iedereen verdient vakantie' van Toerisme Vlaanderen

Naar jaarlijkse gewoonte reikt Toerisme Vlaanderen in januari awards uit om verdienstelijke toeristische initiatieven in de kijker te plaatsen. Dit jaar is Provincie Oost-Vlaanderen met zijn Rap op Stap-kantoren een van de finalisten uit meer dan 100 inzendingen voor de award bijzonder engagement voor ‘iedereen verdient vakantie’. De Provincie Oost-Vlaanderen haalde het net niet van WeTravel2 uit Wiekevorst en kreeg een mooie plaats in de top drie. 

Vakantieparticipatie voor iedereen!
De Provincie Oost-Vlaanderen werd door Toerisme Vlaanderen genomineerd voor deze award omdat zij sterk inzet op Rap op Stap-kantoren. Dit zijn laagdrempelige reisbemiddelingskantoren voor mensen met een beperkt budget. In 2016 steeg het aantal locaties van drie naar 28 en dit in 16 Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Samen bezorgden de Oost-Vlaamse Rap op Stap-kantoren meer dan 6000 mensen met een beperkt budget een leuke uitstap of vakantie. 


“We zien het Rap op Stap-verhaal als de motor voor een groter verhaal van vakantieparticipatie voor iedereen. We werken in 2017 niet alleen voor mensen met een beperkt budget, er is ook een nauwe samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen om het aanbod toegankelijker te maken”, aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn en Toerisme.


De Provincie wil in 2017 nog meer Rap Op Stap-kantoren realiseren. Om de dienstverlening van de kantoren te optimaliseren, reikt de Provincie instrumenten aan. Zo organiseert de Provincie netwerkmomenten en kunnen de kantoren vanaf juni 2017 ook gratis en betaalbare uitstappen naar provinciale domeinen aanbieden omdat de Provincie deze info bundelt in een brochure. Ook worden verschillende auto-, fiets- en wandelroutes gescreend op hun fysieke toegankelijkheid. 

Wat kan een Rap op Stap-kantoor voor jou doen? 
De medewerkers van Rap op Stap gaan samen met de klant op zoek naar een vrijetijdsaanbod op basis van hun interesses en wensen. Het gaat hier zowel over toeristische uitstappen, als over sport- of cultuuractiviteiten en over langere reizen. Iedereen kan er vrijblijvend binnenstappen tijdens de openingsuren. Je hoeft geen lid te zijn en geen afspraak te maken. Wil je weten of er een kantoor bij jou in de buurt is, neem dan hier een kijkje. 

Contacteer ons
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor welzijn en toerisme, Provincie Oost-Vlaanderen
David Talloen beleidsmedewerker gelijke kansen en sociale uitsluiting, Provincie Oost-Vlaanderen
Eddy Couckuyt gedeputeerde bevoegd voor welzijn en toerisme, Provincie Oost-Vlaanderen
David Talloen beleidsmedewerker gelijke kansen en sociale uitsluiting, Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1.516.615 inwoners*, 2.982 km², 60 gemeenten en 6 arrondissementen: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 januari 2019Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent