Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen meet de stilte in de Moervaartvallei tijdens lockdown

pers welkom op maandag 20 april 2020 om 12 uur

Door de corona-maatregelen is er vandaag sterk verminderd weg- en luchtverkeer. Daardoor is er ook nauwelijks omgevingsgeluid. Ideaal dus voor het uitvoeren van geluidsonderzoek.

In de Moervaartvallei voert het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) momenteel geluidsmetingen uit op een dertigtal locaties. Na het opheffen van de coronamaatregelen zullen op dezelfde plaatsen de geluidsmetingen opnieuw uitgevoerd worden, om het verschil in omgevingsgeluiden te bepalen.

"Door de maatregelen die nu gelden om de verspreiding van het coronavirus  tegen te gaan, is het nu het uitgelezen moment om de geluiden die eigen zijn aan een stiltegebied zonder verstoring op te meten. Na de corona-maatregelen worden de metingen opnieuw uitgevoerd. Zo kan de impact van de genomen corona-maatregelen op het geluidsklimaat in het uitgestrekte gebied van zo’n  25 km² nagegaan worden."

Riet Gillis, gedeputeerde voor Milieu

Moervaartvallei: potentieel stiltegebied

Stiltegebieden zijn gebieden waar relatieve stilte heerst. Dat betekent dat geluiden die thuishoren in het gebied overheersen: natuurlijke geluiden zoals het ruisen van de bladeren, gezang van vogels, kletterend water, … Ook sommige door de mens veroorzaakte geluiden worden als natuurlijk geluid beschouwd zoals lokaal verkeer van buurtbewoners, geluiden afkomstig van huisdieren of vee, geluiden van landbouwmachines of werktuigen voor natuurbeheer.

In een stiltegebied is zo weinig mogelijk storend geluid aanwezig. Dat zijn geluiden afkomstig van (sluip)verkeer, lijnvliegtuigen op grote hoogte, sportvliegtuigen, helikopters, treinen, quads, werktuigen van bewoners uit het gebied zoals doe-het-zelfapparatuur, grasmaaiers, …

De voorbereidingen om de Moervaartvallei als officieel stiltegebied door de Vlaamse overheid te laten erkennen zijn al enige tijd aan de gang. Samen met de lokale besturen van Stekene, Sint-Niklaas, Lokeren en Moerbeke zet de Provincie Oost-Vlaanderen de schouders onder het project. Het geluidsonderzoek kadert in deze betrachting om dit kwaliteitslabel te behalen. In de Provincie Oost-Vlaanderen is enkel het gebied Dender-Mark in het zuiden van de Provincie, aan de grens met Vlaams-Brabant als officieel stiltegebied erkend.

Pers welkom

Op maandag 20 april 2020 voert de geluidsdeskundige van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek ter plaatse geluidsmetingen uit. De pers is welkom om 12 uur in Stekene, aan het einde van de Damstraat. Graag de geldende regels inzake social distancing in achtnemen.

 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu
Liesbeth De Vetter wetenschappelijk medewerker geluid PCM
Machteld Bats projectcoördinator Moervaartvallei
Riet Gillis gedeputeerde voor Milieu
Liesbeth De Vetter wetenschappelijk medewerker geluid PCM
Machteld Bats projectcoördinator Moervaartvallei
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent