Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen maakt zomeraanbod toegankelijker voor mensen met autisme

De Provincie heeft deze zomer een mooi aanbod aan activiteiten voor jong en oud in haar domeinen, erfgoedsites en (natuur- en milieu)-educatieve centra. 

Dit jaar wil de Provincie dit zomeraanbod toegankelijk maken voor mensen met autisme door het online ter beschikking stellen van visuele stappenplannen en het sensibiliseren van haar personeel.

Mensen met autisme hebben nood aan structuur en voorspelbaarheid. Wanneer zij op reis of daguitstap gaan, valt deze structuur echter vaak volledig weg. Door het vrijetijdsaanbod toegankelijk, gestructureerd, begrijpbaar en prikkelarm te maken, kunnen ook mensen met autisme er volop van genieten.

"Maar niet enkel mensen met autisme hebben baat bij een autismevriendelijk aanbod. Het is ook nuttig voor jonge gezinnen of hoogsensitieve personen om op voorhand te weten waar er rust te vinden is en waar bepaalde prikkels dan weer sterk aanwezig  kunnen zijn." 

gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Toegankelijkheid

De meeste provinciale attracties zijn al gescreend door Toerisme voor Autisme, een organisatie waarmee de Provincie samenwerkt en die zal instaan voor de opmaak van deze visuele stappenplannen.

Momenteel is het stappenplan van de provinciale erfgoedsite Mola – Molencentrum al online te vinden op de website van Mola.

Het is de bedoeling om nog deze zomer alle stappenplannen online te zetten.

Een overzicht:  

Recreatiedomeinen

 • Puyenbroeck
 • De Ster
 • De Gavers
 • Nieuwdonk
 • Het Leen
 • De Brielmeersen
 • De Boerekreek (centrum)

Erfgoedsites

 • Scheepswerven Baasrode
 • Velzeke
 • Mola - Molencentrum (al online)
 • Ename (+ Erfgoedcentrum Ename)

Educatieve centra

 • Huysmanhoeve
 • Bastion VIII
 • De Kaaihoeve

Het volledige zomeraanbod is gebundeld in de brochure 'Vrijetijdsaanbod voor gezinnen'. Je vindt daarin ook de gegevens van de Oost-Vlaamse Rap op Stapkantoren, die je met plezier helpen bij het plannen van een mooie en budgetvriendelijke uitstap. Meer info is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/gratisaanbod

Contacteer ons
Kurt Moens Gedeputeerde voor Toegankelijkheid
David Talloen dienst Integrale Kwaliteitszorg
Mola – Molencentrum Walter Van den Branden, conservator
Toerisme voor Autisme Sien Depoortere, consultant
Kurt Moens Gedeputeerde voor Toegankelijkheid
David Talloen dienst Integrale Kwaliteitszorg
Mola – Molencentrum Walter Van den Branden, conservator
Toerisme voor Autisme Sien Depoortere, consultant
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent