Provincie Oost-Vlaanderen lanceert zevende groepsaankoop groene stroom en aardgas

De groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas is aan zijn zevende editie toe. Met deze groepsaankoop wil de Provincie Oost-Vlaanderen haar inwoners helpen bij de overstap naar groene en scherp geprijsde energie. Door een grote groep geïnteresseerden samen te brengen, kan de Provincie een lage prijs bedingen voor groene elektriciteit en gas.

Prijs elektriciteit fors toegenomen

In de eerste helft van 2017 is de jaarlijkse elektriciteitsrekening voor gezinnen in Vlaanderen met maar liefst 350,40 EUR gestegen in vergelijking met januari 2015[1]. Die stijging is te wijten aan de afschaffing van gratis elektriciteit, de stijging van de bijdrage voor het energiefonds, de verhoging van het btw-tarief van 6 naar 21% en een stijging van de distributienettarieven.

Bovendien heeft maar liefst 66% van de inwoners van Vlaanderen 1 van de 10 duurste elektriciteitsproducten in België, slechts 9% heeft 1 van de 5 goedkoopste elektriciteitsproducten. Voor aardgasproducten ligt dit respectievelijk op 47% en 6%[2].

“Dankzij onze vorige groepsaankoop konden 35 000 Vlaamse gezinnen en bedrijven gemiddeld 200 EUR besparen op hun energiefactuur. Het blijft interessant om regelmatig je factuur onder de loep te nemen en een overstap naar een andere leverancier te overwegen. De Provincie wil de Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven daarbij helpen door de meest voordelige groene leverancier te selecteren”, verduidelijkt gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor energie.

 

Lut Herremans doet al enkele jaren mee aan de groepsaankoop: “Het is interessant dat je steeds de goedkoopste leverancier hebt en toch 100% groen. Alles wordt ook duidelijk meegedeeld en je moet zelf eigenlijk niet veel doen. Lekker makkelijk dus.”

 

Praktisch

  • Iedereen kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven voor 8 februari 2018.
    • Online via www.samengaanwegroener.be 
    • via een loket in het gemeentehuis, het OCMW of een dienstencentrum. De loketbedienden helpen je bij je inschrijving. Ook de Provincie houdt een loket open in het Provinciaal Administratief Centrum ‘Het Zuid’ (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Een overzicht van de loketten en hun openingsuren staat op www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.
  • De veiling van 8 februari 2018 levert de leverancier op die de scherpste prijs heeft geboden. Hoe meer mensen inschrijven, hoe groter de korting die energieleveranciers kunnen geven. Daarom organiseert de Provincie dit jaar opnieuw de veiling samen met de Provincie West-Vlaanderen. Vervolgens wordt de persoonlijke besparing voor alle inschrijvers berekend. Zij krijgen enkele weken later een persoonlijk aanbod en kunnen dan tot 30 april 2018 beslissen of ze het aanbod aanvaarden. De Provincie zorgt voor de vlotte overstap naar hun goedkope groene energieleverancier.

 

[1] Gebaseerd op een gemiddeld jaarverbruik van 3.500kWh met een tweevoudige meter (dag: 1.600 kWh, nacht: 1.900 kWh)

[2] Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas. Studie (F)1626

Contacteer ons
Info voor de pers Gedeputeerde Peter Hertog , Provincie Oost-Vlaanderen
Info voor het publiek Infolijn open op werkdagen van 9 tot 20 uur , Provincie Oost-Vlaanderen
Info voor de pers Gedeputeerde Peter Hertog , Provincie Oost-Vlaanderen
Info voor het publiek Infolijn open op werkdagen van 9 tot 20 uur , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 528 948 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 juli 2020Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent