Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert samen met Gent en Deinze een nieuwe fietsrouteplanner

fietsrouteplanner voor functionele verplaatsingen

De Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelde samen met de steden Gent en Deinze een fietsrouteplanner. Deze nieuwe routeplanner zorgt ervoor dat fietsers de meest ideale route kunnen bepalen voor functionele verplaatsingen onder andere naar het werk, naar de school of naar de winkel. De fietsrouteplanner werd ontwikkeld omdat de huidige routeplanners niet altijd aan de behoeften van fietsers voldoen.

 "Iedere fietser die gebruik maakt van een fietsrouteplanner is wel al eens op een minder aangename of ronduit gevaarlijke route verzeild geraakt. Met deze nieuwe routeplanner, die de Provincie samen met verschillende steden en gemeenten ontwikkelde, is de kwaliteit verzekerd en worden onaangename verrassingen voor de Oost-Vlaamse fietsers tot een absoluut minimum beperkt. Deze toepassing heeft bijvoorbeeld bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en zet in op het maximaal gebruik van fietssnelwegen."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Plannen van een fietsroute

Het platform heeft twee mogelijkheden bij het plannen van een fietsroute. Via de optie ‘fietsen’ kan men een kortere fietsroute plannen. Daarnaast kan men ook kiezen voor ‘fietsen langs netwerken’. Daarbij krijgt de fietser een aangenamere route die de fietssnelwegen en lokale fietsnetwerken zoveel mogelijk benut. Het platform laat toe deze op de kaart te visualiseren. Beide opties houden steeds rekening met zowel veiligheid als comfort. De fietsrouteplanner werkt als een planner om vooraf een route uit te stippelen, maar werkt niet als een echte navigator zoals Google Maps.

De Provincie wil samen met de deelnemende steden en gemeenten het digitaal platform verder uitbouwen met onder andere specifieke routering voor verschillende types van fietsers (stadsfietsen, e-bikes, racefietsen) en routering die rekening houdt met gevaarlijke punten voor fietsers of met wegenwerken. Intussen beslisten ook de gemeenten Laarne, Wetteren, Sint-Niklaas, Eeklo, Erpe-Mere en Stekene om mee in te stappen in het project.

Zowel burgers als lokale besturen kunnen assisteren om de fietsroutes te optimaliseren. Achterliggende data kunnen eenvoudig aangepast en verbeterd worden in Openstreetmap (OSM). De fietsrouteplanner combineert op een slimme manier OSM met overheidsdata over het functioneel en lokale fietsnetwerk, fietssnelwegen en wegenwerken.

"Met deze nieuwe fietsrouteplanner wordt het voor de inwoners en de bezoekers van de stad Gent gemakkelijker om hun fietstochten door en naar Gent te plannen langs de vele veilige en fietsvriendelijke wegen op het nieuwe Gentse fietsknooppuntennetwerk. De bewegwijzering wordt momenteel volop aangebracht."

schepen van Gent Filip Watteeuw, bevoegd voor Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

De nieuwe fietsrouteplanner is te vinden op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen en bij de deelnemende lokale besturen.

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Mélanie Veeck POLIS
Riet Gillis gedeputeerde voor Mobiliteit
Mélanie Veeck POLIS
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent