Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert nieuwe oproep erfgoedprojecten

Ook dit jaar subsidieert Provincie Oost-Vlaanderen waardevolle erfgoedprojecten die op een bijzondere manier bijdragen tot de valorisatie van het onroerend erfgoed in de provincie. Deze subsidieronde richt zich op projecten in het najaar.

‘Onroerend erfgoed’, dat zijn archeologische sites, gebouwen, cultuurhistorische landschappen en stads- en dorpsgezichten. Maar ook cultuurgoederen die geïntegreerd deel uitmaken van een onroerend goed, heraldiek, en varend, rollend, rijdend en vliegend erfgoed vallen onder deze term.

Verscheidenheid

Een grote verscheidenheid aan methodieken kan in aanmerking komen voor de subsidie. Tentoonstellingen, lezingen, cultuurtoeristische infoborden, academische zittingen of publicaties zijn slechts enkele voorbeelden.

"Met deze subsidie willen we zowel de kennis van als de communicatie over ons erfgoed, ons patrimonium, stimuleren. Zo willen we een wezenlijk verschil maken voor wie zich inzet voor het onroerend erfgoed in onze provincie."

gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed

Praktisch

De uiterlijke indiendatum van de subsidieaanvraag is 1 maart 2021 en is bedoeld voor projecten in het najaar. Meer informatie, het reglement en het aanvraagformulier vind je op de website.

© Michiel Devijver
De interactieve wand ‘Timewalker’ met de bouwkundige, sociale en artistieke geschiedenis van Vooruit, is één van de reeds gesubsidieerde projecten
© Michiel Devijver De interactieve wand ‘Timewalker’ met de bouwkundige, sociale en artistieke geschiedenis van Vooruit, is één van de reeds gesubsidieerde projecten
Contacteer ons
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
An Vervliet gedeputeerde voor Erfgoed
Jo Rombouts dienst Erfgoed
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent