Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert nieuw project ‘Onderneem Er Op Uit’ en ondersteunt lokaal ondernemerschap

Vandaag 22 november, op de Dag van de Ondernemer, lanceert de Provincie Oost-Vlaanderen het project 'Onderneem Er Op Uit'.

Het project wordt vanaf het voorjaar 2020 uitgevoerd in verschillende steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen. Lokale besturen kunnen inzetten op gedeelde ambtenaren lokale economie en digitale dienstverlening voor ondernemers. Ook de de input en participatie van de ondernemers zelf is een essentieel onderdeel van het project.

Oost-Vlaanderen telt 125 000 actieve ondernemers. Zij hebben behoefte aan een direct aanspreekpunt in de gemeente: een loket waar ze terecht kunnen voor vragen over wetgeving, vergunningen, subsidies, ...  Daarnaast moeten zij dossiers op een eenduidige en gebruiksvriendelijke manier kunnen indienen

Met het project 'Onderneem Er Op Uit' wil de Provincie de lokale dienstverlening voor ondernemers verbeteren en het lokale beleid afstemmen op de behoeften van deze ondernemers. Concreet zal de Provincie extra personeelsleden aanwerven die gemeenten kunnen delen. Ook zal de Provincie via eGov de gemeenten op weg zetten naar het digitaliseren van hun dienstverlening.

Gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor economie:

“Voor het versterken van de ambtelijke capaciteit bij steden en gemeenten, worden extra personeelsleden aangeworven door het provinciebestuur. Deze intergemeentelijke ambtenaren hebben naargelang de concrete behoeften van de lokale besturen een actiegericht, dan wel een staf- en expertiseprofiel.”

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor eGov:

“Ook wat het digitale luik betreft, kan de dienstverlening voor ondernemers op diverse manieren worden geoptimaliseerd. Dit kan gaan over de introductie van een dossierbeheersysteem, over de verbetering van de gemeentelijke website, tot de koppeling met het Vlaamse e-loket voor ondernemers (www.vlaanderenonderneemt.be).”

 

Het project ‘Onderneem Er Op Uit’ wordt gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Vlaamse Hermesfonds. 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Riet Gillis gedeputeerde voor eGov
Kathy Gillis team Economie
Dirk Goeminne eGov
Kurt Moens gedeputeerde voor Economie
Riet Gillis gedeputeerde voor eGov
Kathy Gillis team Economie
Dirk Goeminne eGov
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 556 942 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 augustus 2022Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent