Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert groepsaankoop voor zonnepanelen en thuisbatterij

Nieuw: apart aanbod thuisbatterij voor wie al zonnepanelen heeft

Oost-Vlamingen kunnen tot 6 juni 2022 opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop zonnepanelen die het provinciebestuur voor de 6de keer organiseert. Nieuw in deze editie is het aparte aanbod voor een thuisbatterij, voor wie al zonnepanelen heeft.

"Amper 6,5% van de geschikte daken in Oost-Vlaanderen is momenteel bedekt met zonnepanelen. Er is dus nog bijzonder veel zonnepotentieel in onze provincie. Met deze groepsaankoop willen we Oost-Vlaamse particulieren en bedrijven motiveren om te investeren in hernieuwbare energie. Zelf voorzien in lokaal geproduceerde groene energie is de beste garantie om energie betaalbaar en klimaatgezond te maken."

gedeputeerde Riet Gillis,  bevoegd voor Energie en Klimaat

 

Twee groepsaankopen: groepsaankoop zonnepanelen en groepsaankoop thuisbatterij 

In deze 6de editie kunnen deelnemers die al over een zonnepaneleninstallatie beschikken, intekenen voor een thuisbatterij. Door een thuisbatterij aan te kopen, kunnen eigenaars hun zelfverbruik verhogen tot 70%. 
In de groepsaankoop 2021 werd voor het eerst een thuisbatterij aangeboden, toen enkel in combinatie met een nieuwe installatie zonnepanelen. Dit was een bijzonder groot succes: 8 op de 10 deelnemers kozen er in 2021 voor een zonnepaneleninstallatie mét thuisbatterij te voorzien.

Wie intekent, kan rekenen op de gekende voordelen van groepsaankopen: een scherpe prijs aan de beste kwaliteit en een vlotte administratieve opvolging waardoor men als deelnemer volledig ontzorgd wordt. Deelnemers ontvangen ook objectieve informatie en de beste garanties.

Deelnemen aan deze groepsaankoop is vrijblijvend. Inschrijven kan tot 6 juni 2022. Installaties worden deze zomer, ten laatste eind augustus, geplaatst. Het aanbod bestaat uit een compleet kwalitatief zonnepanelensysteem. De installatie is inclusief plaatsing en elektrische keuring. 

Het provinciebestuur gunde de opdracht tot organisatie van de 6de groepsaankoop aan Ichoosr. Zij zorgen ervoor dat geïnteresseerden correct en vlot geïnformeerd worden en na beslissing om deel te nemen, efficiënt begeleid worden.

Deelnemen kan via :
•    het gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 uur)
•    de websites www.oost-vlaanderen.be/zon en www.oost-vlaanderen.be/thuisbatterij  
•    de mailadressen zonnepanelen@oost-vlaanderen.be en 
batterij@oost-vlaanderen.be

Aan deze groepsaankoop kunnen alle inwoners van de provincie Oost-Vlaanderen deelnemen die eigenaar zijn van het dak of huurders die expliciet toestemming hebben van de eigenaar. Ook zelfstandigen, kleine of middelgrote ondernemingen, verenigingen zonder winstoogmerk of verenigingen van mede-eigenaars kunnen inschrijven.

Zonnepanelen, duurzame energiebron in onzekere tijden

De situatie op de internationale energiemarkten is al maanden uitzonderlijk instabiel. Door de oorlog in Oekraïne is onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen acuut aan de oppervlakte gekomen. Zonnepanelen zijn nog steeds een zeer rendabele investering. Recent besliste de federale regering ook om vanaf 1 april 2022 de btw op zonnepanelen te verlagen naar 6%. Het terugverdieneffect is dus zeer groot, zeker in deze tijden waar energieprijzen ongekende hoogtes kennen. Door zelf energie op te wekken en deze energie zelf optimaal te verbruiken, kunnen inwoners de energiefactuur structureel verlagen. Bovendien verbetert de EPC-waarde (energieprestatiecertificaat) van de woning. Ook de marktwaarde van een woning stijgt als deze voorzien is van zonnepanelen.

Behalve persoonlijke en financiële voordelen leveren zonnepanelen ook collectieve klimaatwinsten op. Door te investeren in zonnepanelen leveren burgers en bedrijven ook een persoonlijke bijdrage aan het temperen van de klimaatverandering die een ernstige bedreiging vormt voor ons allen en onze leefomgeving. Zonnepanelen produceren schone energie zonder CO2-uitstoot of gevaarlijk afval. 

Contacteer ons
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Michael Heiremans projectmanager
Riet Gillis gedeputeerde voor Energie en Klimaat
Michael Heiremans projectmanager
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent