Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert brochure ‘Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?’

Voor land- en tuinbouwers die overwegen om te starten met landbouweducatie op hun bedrijf bundelde de Provincie Oost-Vlaanderen tips in de nieuwe brochure ‘Een bezoekboerderij of bezoekserre, iets voor jou?’.

"Land- en tuinbouwers die kinderen of volwassenen willen informeren over waar hun eten vandaan komt of die bezoekers willen laten meekijken achter de schermen van hun bedrijf, denken er vooraf best grondig over na. De brochure zet hen op weg om na te gaan wat haalbaar is voor hun bedrijf en om een concreet plan op papier te zetten."

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en PLatteland

De brochure kan men downloaden via de webpagina www.oost-vlaanderen.be/landbouwverbreding. Een gedrukt exemplaar kan worden aangevraagd via landbouweducatie@oost-vlaanderen.be.

Netwerk Beleef de boerderij

Oost-Vlaamse bezoekboerderijen of bezoekserres kunnen zich ook aansluiten bij het netwerk Beleef de boerderij.

Beleef de boerderij is een netwerk van actieve land- en tuinbouwbedrijven in Oost-Vlaanderen die kinderen en volwassenen laten kennismaken met de hedendaagse land- en tuinbouw.

Beleef de boerderij biedt belevingsvolle, kwaliteitsvolle en veilige, educatieve boerderijbezoeken aan. Het netwerk wil het imago van de land- en tuinbouw versterken en boer en burger dichter bij elkaar brengen. Het is opgericht door de Provincie Oost-Vlaanderen die het coördineert, begeleidt en verbindt. Naast coaching en advies zet de Provincie ook in op vormingen en educatieve activiteiten.

Lees meer over het netwerk Beleef de boerderij en stel je kandidaat via www.oost-vlaanderen.be/landbouwverbreding.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Leentje Grillaert gedeputeerde voor Landbouw en Platteland
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent