Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen lanceert achtste groepsaankoop groene stroom en aardgas

De groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas is aan zijn achtste editie toe. Met deze groepsaankoop wil de Provincie Oost-Vlaanderen haar inwoners helpen bij de overstap naar groene en scherp geprijsde energie. Door een grote groep geïnteresseerden samen te brengen, kan de Provincie een lage prijs bedingen voor groene elektriciteit en gas.

Elektriciteit in België bijna het duurst van Europa

De kosten voor elektriciteit stijgen de laatste jaren flink. Inmiddels bevindt België zich op de derde plaats op de ranglijst van duurste landen in Europa als het gaat om de prijs voor elektriciteit*. Alleen in Denemarken en Duitsland is de energieprijs nog hoger. Het is opvallend dat de energieprijs voor elektriciteit in België respectievelijk 61% en 82% hoger ligt dan in de buurlanden Frankrijk en Nederland. Bovendien is de aardgasprijs in een jaar tijd, tussen juli 2017 en 2018, met maar liefst 13% gestegen**. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de stijging van de energiekosten als onderdeel van de totaalprijs.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden ruim 38 000 Vlaamse gezinnen en bedrijven gemiddeld 200 EUR besparen op hun energiefactuur. Het blijft interessant om regelmatig de factuur onder de loep te nemen en een overstap naar een andere leverancier te overwegen. De Provincie wil de Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven daarbij helpen door de meest voordelige groene leverancier te selecteren.

Praktisch

Iedereen kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven voor 5 februari 2019. Online via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom of via een loket in het gemeentehuis, het OCMW of een dienstencentrum. De loketbedienden helpen je bij je inschrijving. Ook de Provincie houdt een loket open in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid (Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent). Een overzicht van de loketten en hun openingsuren staat op www.oost-vlaanderen.be/groenestroom.

Op de veiling van 5 februari 2019 selecteert de Provincie de leverancier met de scherpste prijs. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe groter de korting die energieleveranciers kunnen geven. Vervolgens wordt de persoonlijke besparing voor alle inschrijvers berekend. Zij krijgen enkele weken later een persoonlijk aanbod en kunnen dan tot 30 april 2019 beslissen of ze het aanbod aanvaarden. De Provincie zorgt voor de vlotte overstap naar hun goedkope groene energieleverancier.

Het publiek kan voor info terecht bij:

Provincie Oost-Vlaanderen

tel. 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur)

e-mail: groenestroom@oost-vlaanderen.be

Provinciaal loket, PAC ‘Het Zuid’, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Openingsuren: weekdagen 9.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur (uitgezonderd op woensdag)

 

*Gegevens Eurostat november 2018

**Gewogen gemiddelde prijs aardgascontracten - Marktmonitor 2018 VREG

Contacteer ons
Info voor het publiek infolijn open op werkdagen van 9 tot 20 uur
Info voor het publiek infolijn open op werkdagen van 9 tot 20 uur
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent