Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen laat klanten groepsaankoop niet in de steek

"We streven naar een zo goed mogelijke oplossing."

De Provincie Oost-Vlaanderen verneemt via de pers het mogelijke faillissement van de Vlaamse Energieleverancier. De Provincie betreurt deze situatie voor de 70 000 betrokken klanten, in het bijzonder de 26 000 klanten die via de provinciale groepsaankoop intekenden op een contract bij deze leverancier.

De Provincie startte meteen een intern overleg en had al een eerste contact met netbeheerder Fluvius en de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt).

"Als Provincie zetten we maximaal in op het ontzorgen van onze burgers. Ook na de groepsaankoop blijven we dit doen. We zullen dit zeker opvolgen en hen het nodige advies geven."

gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Energie

Klanten kunnen in ieder geval rekenen op een continue levering van stroom of gas. Netbeheerder Fluvius neemt immers onmiddellijk de levering in geval van faillissement over en treedt op als noodleverancier. Klanten hoeven hier niets voor te ondernemen. De voorwaarden van het oude contract, waaronder de prijs, vervallen.

"We raden klanten aan om voorschotfacturen niet meer te betalen en hun domiciliëring onmiddellijk stop te zetten. De komende dagen bekijken we als Provincie de verschillende opties. We streven hierbij naar een zo goed mogelijke oplossing voor de klanten van de groepsaankoop."

gedeputeerde Riet Gillis

Vanaf 7 december kan men terecht op de website van de Provincie voor meer info.

Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent