Skip to Content

Provincie Oost-Vlaanderen kan extra investeren dankzij gezond financieel beleid

Vandaag, woensdag 10 november 2021, keurde de Oost-Vlaamse provincieraad de aanpassing van het meerjarenplan goed. Daarmee werd het licht op groen gezet voor tal van extra investeringen in de provincie.

Toen de nieuwe deputatie eind 2018 van start ging, stelde ze zich tot doel de belastingen te verlagen, maar toch te blijven investeren. Dankzij een nauwgezet financieel beleid wordt deze doelstelling halfweg de legislatuur niet alleen waargemaakt, ze wordt zelfs nog eens extra versterkt.

"Bij de start van de nieuwe bestuursperiode hebben we meteen besloten om de provinciebelastingen voor gezinnen en bedrijven respectievelijk met 15 en 10 procent te laten dalen. Daarnaast planden we ook extra investeringen in onder meer fietspaden, bosuitbreiding, vernieuwing van onze recreatiedomeinen, ... Vandaag stellen we vast dat we niet alleen op koers zitten, maar dankzij een efficiënt beheer zelfs middelen kunnen vrijmaken om nog eens ferme bijkomende investeringen te doen in onze provincie."

eerste gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Financiën

Extra investeringen

Zo wordt het oorspronkelijke bedrag van 60 miljoen EUR voor fietsinfrastructuur – een ondersteuning die fel gesmaakt wordt door de gemeentebesturen – opgetrokken naar 75 miljoen EUR. Het bedrag voor de aankoop van natuur- en bosgebieden wordt dan weer verhoogd naar 5,8 miljoen EUR. Dankzij de 2 miljoen EUR bijkomende middelen voor de provinciale domeinen worden zij extra versterkt in de vernieuwingsoperatie die werd ingezet.

Het is maar een kleine greep uit de vele extra investeringen die voorzien worden in de aanpassing van het meerjarenplan. Ook voor de erfgoedsites, de aanpak van wateroverlast en -schaarste, de verdere toeristische uitbouw van de provincie en het opleidingscentrum voor veiligheidsdiensten PAULO worden de middelen opgetrokken. Finaal zullen de totale investeringen voor de periode 2020-2025 nagenoeg 50 miljoen EUR hoger liggen dan initieel voorzien. Dat alles zonder bijkomende schulden te maken. Integendeel, de schulden worden verder afgebouwd.

"In het oorspronkelijk meerjarenplan voorzagen wij een maximale schuld van 150 miljoen EUR tegen 2025. Intussen hebben we dat al kunnen bijstellen naar maximaal 72 miljoen EUR. Daarmee zullen we de laagste schuld per inwoner hebben van alle Vlaamse provincies. Wat belastingdruk betreft doet enkel Vlaams-Brabant beter. We zijn dus zeker op de goede weg. Maar we zijn uiteraard niet van plan om op onze lauweren te rusten. Ook de komende jaren blijven we verder inzetten op een correct beheer en een correcte besteding van het belastinggeld van de Oost-Vlaming."

eerste gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Financiën

 

Contacteer ons
Kurt Moens gedeputeerde voor Financiën
Kurt Moens gedeputeerde voor Financiën
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent